Er meer dan genoeg werk aan de winkel!

Als we conservatief Nederland moeten geloven is snoeien goed zodat we op “termijn” weer groeien. Inmiddels staan er steeds kantoren leeg en zitten intelligente kundige mensen thuis zonder baan, met alle gevolgen van dien. Het alternatief waar mee in de media ook geschermd wordt is dat faillissement! Die vreselijke stempel achter je naam van ongekende onkunde!

Laten we wel wezen, een faillissement is vreselijk en gun ik niemand toe maar deze mentaliteit is feitelijk wel een overblijfsels van het postindustriële tijdperk waar wij nu met z’n allen het staartje van te pakken hebben. En om alles in dienst van het economische profijt te zetten is niet duurzaam, is niet meer verantwoord naar de generatie die naar ons komt. De problemen die deze mentaliteit voortgebracht hebben zijn wel de uitdagingen van deze tijd. Mag het nu even anders?

Wat wel feitelijk waarneembaar is dat de ingeslagen route steeds meer een aantoont dat dit een verouderde wijze van het inzetten van de “beperkte resources” is. Het zorgt voor onrust. Want hiërarchisch, ondemocratisch en door hard geschreeuw om groepen tegen over elkaar uit te spelen is van alle tijden.

Echter zodra er een monocultuur al dan niet tijdelijk de macht heeft is gebleken dat die cultuur enkel nog een dunne binding kent richting het werkelijke maatschappelijke leven. (kijk naar het gedrag binnen de banken waardoor de economische crisis is ontstaan) Met alle gevolgen van dien.

Dat kan er wederom voor zorgen dat er een collectieve agressie opsteekt tegen andersdenkenden, een die wij tot op heden nog niet gekend hebben. Het is de vraag of we dat echt willen? Want wat is het alternatief?

We staan nog maar aan het begin van de kennis en informatie industrie en we hebben de beschikking over een bijzonder infrastructuur. Die zou veel beter verkend moeten worden. Enerzijds door het versterken van de autonomie van mensen richting systemen en omgekeerd. Dat is een aspect waar al veel te behalen valt. Waarom horen we daar niemand over mbt investeringen?

En voor de genen die graag voortvarend concreet willen zijn, er mag wel wat sneller gestart worden met de herinrichten van de financiële systemen. Vooral die de leefbaarheid door hun producten ernstig uit balans brengen. Want als je het geld volgt en kijkt waar de focus ligt van die producten dan zie je al snel dat ze voor een instabiele cashflow zorgen. En vaak leveren ze zeker geen bijdrage aan een democratische wereldburgerschap of mondige burgers of versterken ze het welzijn.

Kijk maar hoe banken wereldwijd omgaan met het dode kapitaal dat ze aan huizen op hun asset lijst hebben staan en hoe deze niet meer bewoond worden. Of het dode kapitaal aan kennis waar ze van wegen de ROI geen gebruik meer van maken. Is het conservatief denken over resources zo rendabel?

Conservatief Nederland denk door mensen af te knijpen en dat buiten te sluiten wat anders is dat het hun eigen welzijn gegarandeerd, ze zouden wel eens van een zeer koude kermis thuis kunnen komen.  De werkelijkheid toont al aan dat die overtuiging niet meer werkt. We zullen het echt met z’n allen moeten gaan doen.

Zoals de Blue Ocean strategy ook aangeeft zullen we oude systemen moeten gaan herstructureren, nieuwe systemen en samenwerkingsverbanden aan moeten gaan. En de beslissing om geld dat nu op korte termijn te besparen kunnen wel eens de verkeerde beslissing zijn om weer terug in een nieuwe golf van welvaart te komen….voor we het weten concurreren we elkaar de tent uit en zitten we in een “bloody red ocean”

Het lijkt me dan ook dat er meer dan genoeg werk aan de winkel is.

 

A passionate monologue and view on “interconnectivity”

A passionate monologue and  view on “interconnectivity”

http://www.youtube.com/watch?v=bHLgTUV0XWI&feature=player_embeddedEve Ensler: Suddenly, my body

As the French philosopher Merleau-Ponty points out: “being is always being a body in the world”. Replacing the concept of reason or consciousness with perception, he states that we understand and perceive the world through our body: I perceive, therefore I am and I need a body to do this. And so, neither experience nor knowledge are ‘out there’ but rather, as emerging out of the inextricability of the body and it’s spatiality: “Our own body is in the world as the heart is in the organism: it keeps the visible spectacle constantly alive, it breathes life into it and sustains it inwardly, and with it forms a system” (Merleau-Ponty, 1962).