VECHT-HUIL-BID- LACH-WERK-en BEWONDER ELKAAR!

@occopyamsterdam is een van de Occopies in de wereld en zoals de zaken er nu bijstaan kan Amsterdam in mijn beleving een wereldwijde voorbeeld functie gaan vervullen. Om het doel, een duurzame verandering te bewerkstelligen waardoor er een rechtvaardigere samenleving en maatschappij kan opbloeien.

Nederland lijkt rijk, maar tot je ziet hoeveel mensen er van de voedselbank wekelijks onderhouden worden. Banen moeten er komen en sociale zekerheid is iets dat voor 99% van de mensen van belang is. Salarissen onder het minimumloon zijn dan ook onacceptabel. Door te denken dat hierdoor de concurrentiepositie zich zal verbeteren is een overtuiging dat “rechts vaak hanteert. En is dan ook zwaar achterhaalt. Door het kennis en informatie tijdperk kunnen en zullen we de economische, ecologische en maatschappelijke crisis nu echt samen en met elkaar moeten gaan oplossen.


Een duurzame, sociale en leefbare samenleving voor ons zelf en voor hen die na ons komen kunnen borgen is een gigantische klus….

Doordat de verschillende behoeften en invalshoeken zich hier in Nederland lijken te polariseren in Linkse en Rechtse standpunten die we elkaar, al dan niet onder represaille, toe blijven schreeuwen, zal er geen verandering maar verharding plaatsvinden.

Iets dat ik alle actieve deelnemers van OccupyAmsterdam niet toewens. Want er ligt in mijn beleving hier voor onze voeten een unieke kans om nieuw democratisch leiderschap te tonen. Door de discussie met hen die de verandering tegenhouden of niet aan willen gaan te voeren.

Economische, ecologische en maatschappelijk issues raken ons allen. Overigens ook de opkomende economieën. Vandaar dat alle energie die ieder heeft in mijn beleving zo effectief ingezet zou moeten worden. Juist om tot een verandering te komen zullen we eerst met z’n allen bewust moeten worden wat er voor ieder te verliezen valt.

In mijn opinie kan Amsterdam het verschil gaan maken. Zeker door als iedereen die de Occopy beweging steunt een bijdrage levert.

Om alle energie van hen die nu buiten staan te bundelen, het verschil te waarderen zou 1 tent voor allen met een debat-24/7-arena online en live door iedereen wereldwijd te volgen, een optie kunnen zijn. Iedereen die en mening heeft zou zich kunnen inschrijven om een debat  of monoloog te houden” gratis online tools genoeg.

Vandaar mijn betoog, laten we beter gebruik maken van de individuele energie en de resources van de mensen die nu betrokken zijn. En de communicatie technieken, die er ter beschikking staan, vaardig en slimmer inzetten. Want om tot die verandering, een paradigmashift te komen is er een kritische massa nodig en die komt niet vanzelf. Daar zullen we iets mee en voor moeten doen.

Vandaar mijn eenvoudig betoog“Vecht Huil Bid Lach Werk en Bewonder ELKAAR!” en sluit niemand in de discussie uit. Hedendaagse technieken bieden voor iedereen een podium, alleen dit podium staat wel midden op het wereld toneel, het faciliteren er van wordt de kunst!

Het afkeuren en afzeiken ervan daarentegen blijkt geen kunst.

Een volgende stap voor OccopyAmsterdam?

Om meer mensen te betrekken bij het geheel en bij de inhoud van OccopyAmsterdam moet er in mijn beleving nu snel een volgende stap gezet worden. Anders zal het geheel als een kaarsvlammetje uitgaan.

Want het hoofddoel is het bewustzijn vergroten en verandering bewerkstelligen. Door het met elkaar het van belang te vinden dat het anders moet.

Omdat te kunnen faciliteren is er een plek nodig. Deze is er nu dmv OccopyAmsterdam. Want zoals het nu gaat komt het niet goed. We zullen echt met z’n allen samen een stap moeten gaan zetten. En dat betekent dat er meer mensen zich moeten gaan herkennen in wat er speelt en dat de discussie plaatst moet blijven vinden.

Vandaar dat het mooi zijn als men nu het overheersende krakersimago op het beursplein in Amsterdam kan overstijgen!

In mijn beleving een actie die asap ingezet moet gaan worden.

De zaak is allang out of control

Naar aanleiding van http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2011/articles/De-zaak-is-allang-out-of-control.xml#readmore_reacties

“De zaak is allang out of control”  zou ik graag nog iets eraan willen toevoegen, namelijk dat als we naar de onderliggende aspecten van het kernwoord controle kijken, dat woord in het verlengde ligt van beheersen. En z’n oorsprong kent rond de periode eind 18e eeuw, toen de industriële revolutie z’n eerste  financiële, ecologische en cultureel-maatschappelijke besturingssystemen en mechanisme moest gaan uitwerken. (the Wealth of Nations van Adam Smith, gepubliceerd in 1776)

De perceptie over controle en hoe we hierover met z’n allen tot op heden denken komt voort uit die begin periode. Uit die periode stamt ook de huidige kernovertuiging mbt ons financiële systeem. In de loop van de tijd werd het concept dominant en werd winst een wezenlijk onderdeel dat vaak ten koste van alles geprefereerd werd. Een mens was een gebruiksvoorwerp, wetende dat de opkomende industrieën nog steeds vanuit deze beleving zo over mensen en hun resources denken, laat ook zien hoe dominant deze overtuiging in ons wereld beeld is geworden. Inmiddels weten we ook dat door de voortgang van de techniek de besturingssystemen wel geherstructureerd zijn maar met een fundament dat in de kern niet veel afwijkt van de begin overtuiging van toen het dominante systeem geïnitieerd werd.

En doordat de huidige financiële, ecologische en cultureel maatschappelijk issues vaak verouderde besturingsmechanismen kennen, is de klok terug draaien door sociale systemen en lonen af te breken ten gunste van de competitie richting de opkomende economieën dan ook een die op weerstand stuit. Zeker in een maatschappij die gekenmerkt wordt door een informatie en kennistijdperk. Dit soort acties zijn dan ook typerend voor het type leiderschap waar we het nu met z’n allen mee moeten doen.

“Jede Konsequenz führt zum Teufel”  en de weemoedige overtuiging dat er geen allesomvattende oplossing is, simpelweg omdat niemand zijn of haar verlies wil nemen of erkennen deel ik dan ook niet helemaal. En uw opmerking dat geld momenteel de werking van een splijtzwam heeft  en dat geld het individualisme in mensen versterkt, omdat geld een probleem is geworden van iedereen deel ik dan ook niet helemaal. Geld is in deze het voertuig van het symptoom met alle consequenties van dien.

Als geld inderdaad dat is wat ons tegenhoud om stappen te gaan zetten richting een duurzame, economisch, ecologisch en cultureel diverse maatschappij dan vergeten we met z’n allen dat het ook maar een ruilmiddel is, inderdaad ook een die vaak triggert om de meest vreselijk dingen met onze resources en de mede mensen uit te halen.
Een oplossing zou bijvoorbeeld het basis inkomen voor iedereen kunnen zijn.  Hierdoor zou er al zoveel ongepaste machtsmisbruik van mensen en resources verminderd kunnen worden. Echter het idee alleen al wekt woede op bij hen die diep vervlochten zijn met het oude dominante systeem. Zeker doordat het de verdienmodellen en de status die daarbij horen ondermijnt. Waardoor  dit toch goeie concept nog heel wat hordes te nemen heeft.

Omdat die besturingsmechanismen achter geld vele malen complexer zijn kan het geheel, in mijn opinie dan ook niet gevat worden in één oplossing of in één of meerder scenario’s.

Vanuit een mindmap zou die de complexiteit met alle factoren mogelijk wel bij elkaar gebracht kunnen worden. Maar op dit moment zie je enkel lineaire scenario’s die als A niet werkt we dan maar naar scenario B moeten kijken ipv dit zijn de issues en bekijk ze interactief. vandaar dat ik pleit de complexe zaken die ten grondslag liggen aan de problemen via een interactieve mindmap, het liefst keten geïntegreerd online inzichtelijk te maken.

De makers van zo’n mindmap zijn dan van groot belang, te weten dat zo’n groep voldoende divers moet zijn om tot een goeie omvang van alle issue rondom die verouderde dominante systemen te komen. Een van de uitgangspunt en voorwaarden is zeker dat men elkaars verschil moet kunnen verduren. En dat laatste is iets waar men wereldwijd weinig ervaring mee heeft.
De complexheid van die dynamiek wordt in bijna geen enkel onderwijs systeem onderwezen. Want de betekenis van diversiteit verduren gaat echt veel verder dan enkel op ras, geloof of gender gebied de poppetjes bij elkaar brengen of elkaars politieke uitgangspunt respecteren. te weten dat wereldwijd vrouwen en minderheidsgroepen nog steeds maar een klein onderdeel vormen van de besturing rondom de macht die directe besturingsmodellen aansturen. Alleen daar al is “winst’ te behalen.

En iedereen die zich een beetje verdiept in de complexiteit van de lopende issue’s merkt al snel op dat de dominante systemen, die de financiële (economische), ecologische en cultureel-maatschappelijke crisis wereldwijde veroorzaken, niet vanuit de onderlinge communicatie voortkomen maar door de voorziening van energie. Ook daar is “winst” te behalen, er zijn ideeën en alternatieven genoeg om mbt duurzamere energie gebruikersmodellen. Waarom gaat daar geen tijd en geld naar toe? De beslisser wordt de gebruiker, waar dan ook meer autonomie en kundigheid van verwacht wordt.

Vandaar dat ik er graag op wil attenderen dat we met z’n allen, maar dan ook echt met z’n allen veel slimmer en vaardiger moeten gaan worden.

Meltdown-The men who crashed the world

Meltdown – The men who crashed the world

Lijkt me dat het ongeacht politieke-, levens- en religieuze  overtuiging er met z’n de schouders onder moeten gaan zetten.

En Adam Smith (Kirkcaldy, rond 5 juni 1723 – Edinburgh, 17 juli 1790 ) gedachtegoed, was een Schotse moraalfilosoof en in zijn tijd  een pionier op het gebied van de politieke economie ver achter ons moeten gaan laten! Het post industrieel denken heeft z’n langste tijd gehad.

We leven in het begin van een kennis en informatietijdperk en zullen de economische, de ecologische  en de maatschappelijke issues opnieuw in perspectief moeten gaan zetten.

Kernwoorden als MVO, duurzaamheid  en ecologisch verantwoord handelen is niet voldoende. Het kader en de kapstok om ons zelf en de issues in een breder kader te plaatsen zullen toch moeten gaan voortkomen uit het beter begrip krijgen op alle niveaus  als het gaat over zaken als keten geïntegreerde verantwoordelijkheid en weten hoe interconnectivity op locaal, regionaal, transnationaal en global werkt. En welk plek wij in de hoedanigheid als werknemer en consument daarin innemen.

Met name dat we meer inzicht krijgen op welke invloed onze behoefte heeft op de productieprocessen en het gebruik van de resources. En welke invloed dat heeft op het geheel.