Polarisatie en het verschil leren verduren!

VK 29/12/11 p28 Yrrah Stol’s artikel Hoer: scheldwoord van extremisten.

Wat een goed en mooi integer artikel om te lezen. En haar idee dat polarisatie een averechts effect heeft op de maatschappij deel ik niet met haar. Want dat betekent dat de waan van de dag meer effect op termijn heeft, dan nu leren het  verschil te verduren.

Waarom is verschil gaan verduren van belang geworden? in mijn beleving omdat we vanuit een postindustriële tijdperk komen en daar geleerd hebben dat om tot een effectieve productie te komen consensus de enige werkvorm is die werkt.

Op dit moment staan we al met 2 benen in en ander tijdperk waardoor een gedifferentieerde kijk op consensus hoogst noodzakelijk begint te worden en blijkbaar nodig is. Want de kracht van polarisatie bestaat vaak enkel vanuit een zwart / wit en komt dus voort omdat consensus weinig ruimte biedt voor diversiteit.

En verouderd leiderschap wil vaak op concreet vlak alles tot op het hoogste niveau precies zo laten verlopen als bedacht….deels zit daar in een productieproces het succes in..en het blijkt dat industrieën die kennis intensief zijn er veel geld, tijd en resources verspilt worden en er hoge fout marges hierdoor zijn. (binnen onderwijs, zorg, overheid, ect )

Kijkend vanuit de behoefte rondom innovatie en duurzaamheid gekoppeld aan de problemen die er lokaal, regionaal, nationaal, transnationaal en wereldwijd nu voor ons liggen, vragen ze juist dat we de kracht van de diversiteit moeten gaan toelaten. Uiteraard de spanning die daarmee gepaard kan gaan ook. Het managen van die energie die dan vrijkomt binnen de diversiteit is de kunst die nog weinigen begrijpen. Het woord democratie is overigens hier wel op gebaseerd.

Wat heeft de segregatie van vrouwen met economie en productieprocessen te maken?  Kijk er zelf eens na vanuit een totale keten. En neem alles erin mee dat te maken heeft en mogelijk beïnvloed wordt door extremistische geloven. Door segregatie van vrouwen als een belangrijk onderdeel van een levensovertuiging te laten zijn bepaald het ook een werkveld, de vaardigheden en het gedag dat daar weer uit voortkomt. En dan blijkt de kleine groep extremen zich te bedienen van communicatievormen als pesten en treiteren van die genen die anders denken. En op dat moment lijkt me een grens overschreden. Het maakt het gedrag crimineel onder de noemer van godsdienstvrijheid. Dat extremistische opvattingen van welke religie dan ook aangepakt worden zodra deze een bedreiging vormen voor fundamentelemensenrechten.volgens Yrrah Stol ben ik het dan ook geheel mee eens. Ze vormen namelijk wel door hun gedrag wel een bedreiging voor fundamentele mensenrechten.En als dat weer vanuit een gehele keten bekeken wordt, zet het maar eens in een mindmap blijkt het bereik van het gedrag van extremisten toch behoorlijk in de breedte van het dagelijkse bestaan en de perceptie van alle dag te beïnvloeden.

Vandaar dat in mijn beleving polarisatie ook maar een kracht is dat gestuurd wordt door consensus. En dat het beginnen met het verschil maken het verduren van het verschil is. Namelijk door diversiteit ruimte geven en het te managen ervan. Want het zou wel eens die rode draad kunnen zijn richting meer democratie en nieuwe welvaart.

Segregatie van vrouwen is discriminatie van vrouwen

Wat mij verbaasd is dat iedereen denkt dat dit alleen nog maar in Israël gebeurd. Laat ik je even uit de droom halen….

Door onder andere en nav het artikel “Meisje confronteert Israël met discriminatie” VK 27 december 2011 schrik je weer op…en denk je tjee dat het nog speelt.

En dat verbaasd me weer mij dat iedereen denkt dat dit alleen nog maar in Israël gebeurd. Laat ik je even uit de droom halen….

Wat de meesten onder ons behoorlijk schokkend vinden is dat vrouwen en jonge meisjes van het straatbeeld zouden moeten verdwijnen door activiteiten van een groep die 10% van het land uitmaken. Is het een incident dat enkel in een religieuze maatschappij kan plaatst vinden? Nee dus…

Voor 10 miljoen meisjes wereldwijd speelt dit aspect elk jaar op nieuw en dus is dat ook een issue van nu, namelijk dat meisjes op 6 jarige leeftijd uitgehuwelijkt worden, lees je zelf maar in op de http://www.theelders.org/child-marriage en bekijk dan ook de site van http://girlsnotbrides.org/

En dan maar denken dat er bij ons toch niets aan de hand is…? Duh!!
Hoeveel vrouwen zien we eigenlijk dagelijks op TV in een leiderschapspositie? Hoe vaak is kennis overdracht in een vrouwelijke vorm? En dan de perceptie rondom leiderschap, die is toch op dit moment veelal mannelijk?

Of maakt de overdaad aan porno die we hier in Nederland op bijna alle media kanalen en op internet consumeren de quota weer goed?
Dit lijkt me dus niet….

Want al eens opgemerkt hoe vaak mannen al allergisch zijn of spontaan worden van vrouwen zijn die op een eigen manier de ruimte nemen?

Hoe noemen we ze dan? Weet je nog hoeveel bagger heeft Agnes Jongerius over zich heen heeft gehad…

En dan dat pesten, het mobben op scholen of in studenten verenigingen en het werk tov meisjes en vrouwen die “anders” zijn, en niet de Maxima’s van deze tijd willen spelen… waarom?

Even voor de duidelijkheid, wat is dat pesten (mobben) dan?

https://rijksweb.autoolkit.nl/pesten-mobben.html
Pesten (mobben): het opzettelijk kwetsen van een ander. Het gaat dan om pijnlijke grappen, negeren, vervelende opmerkingen, intimidatie of uitschelden. Het is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door één persoon of door een groep personen, tegen een persoon die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen.
Pesten wordt meer dan eens als iets onschuldigs gezien. Het onderscheidt zich van plagen doordat het machtsevenwicht verstoord raakt en het gedurende een langere termijn een persoon treft. Pesten heeft echter vaak direct met machtsmisbruik te maken. Pesten kan samengaan met andere vormen van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en geweld.

En dan nog even voor iedereen “de definitie van ongewenste omgangsvormen”

https://rijksweb.autoolkit.nl/begrippen-en-defenities.html
Ongewenst gedrag: directe of indirecte ongewenste uitlatingen of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag jegens betrokkene, dat door deze als ongewenst en ongewild wordt ervaren.

Uitgangspunt is dat door afwijzing of onderwerping aan dergelijk gedrag de betrokkene direct of indirect in de uitoefening van zijn functie getroffen wordt, waarbij het tevens – al dan niet doelbewust – leidt tot aantasting van de werkprestaties en /of het creëren van een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving voor die persoon.

Enfin dat ongewenst gedrag is vooral dus een kwestie van mentaliteit. Het komt dus blijkbaar voort uit een gebrek aan respect voor anderen en het gebrek aan respect voor de grenzen die anderen heeft.

Waardoor er verschil wordt waargenomen wat blijkbaar op dat moment onverteerbaar is. Het is het wij en jij inzetten om wille van wat?

Bedenk zelf eens het zijn niet de heren alleen die dit gedrag instant houden…er zijn genoeg vrouwen die vaak uit eigenbelang denken dat dit soort gedrag OK is…niet dus!

Al jezelf eens afgevraagd wanneer jij laatst betrokken was met uitsluiten vanuit de bovenstaande definitie pesten omdat een meisje of vrouw anders deed en dacht dan jij dat doet volgens jouw overtuiging over hoe de wereld uit moet zien?

Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom er zo weinig diverse vrouwen aan de top van het zakenleven staan?

Vanuit welk machtsfactor of geloof denk je dat dit gedrag om vrouwen uit te sluiten van macht te rechtvaardigen is? Is het werkelijk te rechtvaardigen?

En laat ik nog een vraag stellen…Al eens nagedacht over onder ander het economische belang van diversiteit?
Zoals Jimmy Carter in 2009 al aangaf als lid van The Elders http://www.theelders.org/

“The words of God do not justify cruelty to women”

Discrimination and abuse wrongly backed by doctrine are damaging society.

Ter inspiratie, lees zijn volledige speech eens en laat je inspireren… en vraag jezelf dan nog eens af wat maakt dat het gedrag naar vrouwen zo is gegroeid? Traditie? Geloof? Economische noodzaak?
Kortom, het zijn en blijven allemaal oneigenlijke argumenten.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jul/12/jimmy-carter-womens-rights-equality

Als we met z’n allen vanuit die achteruitkijkspiegel naar de toekomst blijven rijden en blijven acteren vanuit tradities, geloof en mogelijk korte termijn economische voordelen, dan mag je jezelf echt gaan afvragen hoe die gezamenlijke toekomst er voor ons allen dan gaat uitzien.

wat denk jij, wat is en wordt jouw bijdrage in deze? Laat je dit bestaan of ga je er iets mee doen?

Welk verdienmodel dient de privacy paranoia?

Naar aanleiding van het artikel op joop.nl “Mag de overheid Big Brother spelen?”

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/wanneer_mag_de_overheid_big_brother_spelen/

Wordt een ding in iedergeval duidelijk dat er voor komende archeologen en de zoektocht naar hoe mensen nu leven een geheel andere vaardigheden vereist gaat worden.

En wetende dat in de middeleeuwen er burchten waren die rovers moesten weer houden …van wat? En wie beschermde de burgers tegen welke prijs hun achter die muren?
inmiddels is die burcht veranderd in verschillende instrumentaria. (sleutels, digitale sloten, ect…)

En voor betreft de schaduwkant van mensen waar veel schaamte of rebellie bij gepaard kan gaan als het gaat over de het bigbrother effect. Een ding wordt steeds meer duidelijk, dat het in toom houden ervan, omdat het mogelijk publiek wordt, nog een hele klus is en wordt.
Zeker nu de jongere generaties veel zaken die voor menig een onder privacy wordt begrepen, door de hoeveelheid porno consumptie totaal geen chanteerbare waarde meer gaan hebben.
Hoe “cool” is dat?…. En dat met dank aan de porno zou je bijna concluderen. zo hebt wederom toch elk nadeel lijkt z’n voordeel.

In de pruikentijd waren het de maskers die het individu beschermde mbt de toenmalige privacy, nu zijn er de personae die in dienst staan van wat?
Wat maakte dat de maskers toen zo rond 1800 niet meer nodig waren?

Was het de opkomst van de industriële revolutie? Welke schaamte werd er overwonnen? Of was het gewoon een “knus kat en muis spel” van de elite omdat het leven niet meer chanteerbaar of spannend voor elkaar was?

En nu, in wiens belang is het om a mass toezicht te houden en schaamte en rebellie in te zetten als crimineel gedrag. Een paar zaken zijn zeker relevant maar ben door de inzet van bigbrother nu dan al schuldig tot het tegendeel bewezen wordt?
Enfin, welk verdienmodel dient de privacy paranoia?

Zoals door Foucault beschreven wordt in een ban zijn boeken; DISCIPLINE, TOEZICHT EN STRAF, overigens een aanrader beschrijft hoe het karakter van de straf sinds de Middeleeuwen verschoof van de fysieke lijfstraf naar het straffen van de geest, met morele disciplinering als doel.
Niet de misdaad wordt bestraft, maar de misdadiger wordt onderzocht, wat volgens Foucault leidt “tot een ondervraging zonder einde, een onderzoek dat zich voortzet in een minutieuze en ongelimiteerde observatie, een oordeel dat het begin vormt van een nimmer afgesloten dossier.”

Hoe herkenbaar is dit?

Er zou dus eigenlijk een zo “onafhankelijk” mogelijk platform moeten komen dat mensen de kans bied een App te downloaden om te testen en te toetsen of er inbreuk gemaakt is op hun privacy en met welk doel.
Want WIE is degene die zo graag aan de touwtjes wil trekken door dit “Spy”instrument te implementeren?
Of amusement zoekt in de macht die er mee gepaard kan gaan?

Wat als moderne toezicht vanuit oneigenlijk motieven gehanteerd wordt, wie klaag ze dan aan?

Als actieve informatie consument zou je via zo’n crowd-justice-platform een stem kunnen krijgen. Een kleine jaarlijkse bijdrage (massa maakt de kassa) zou die onafhankelijkheid tot gevolg moeten bewerkstelligen.

En bij oneigenlijk gebruik van toezicht zou er een gevolgd moeten komen, namelijk dat er door een hele batterij progressieve advocaten en journalisten, die lef hebben een aanklacht in te dienen en onderzoek kunnen doen omdat ze weten hoe ze de informatie moeten lezen. En door de crowd “deep” pockets hebben de “puppeteer” zichtbaar aan de kaak te stellen.

Dit impliceert wel dat ze minimaal geen conservatieve ideeën zouden moeten hebben over dat de wereld geregeerd moet worden door de hogere “rijkere” klasse. Maar democratie in het hoogste vaandel hebben staan.

http://www.youtube.com/watch?v=kawGakdNoT0

De Hyptheekrente-aftrek afschaffen?

De Hyptheekrente-aftrek afschaffen, prima, maar dan wel onder de voorwaarden die realistisch en redelijk zijn.

Het Duitse rente model is daar een goed voorbeeld van. De rente daar is daar ongeveer 2,79 – 3,8% of zoals inmiddels 3,8 – 4,8  als dat in Nederland ook zo voor iedereen gehanteerd worden dan is de renteaftrek afschaf lood om oud ijzer.

Het enige waar de overheid dan op gaat besparen zijn kosten van het organisatieproces, de uitbetaling, de controle en op werkgelegenheid.

Maar omdat dit weer in te regelen moeten er weer onderzoeken en wetsvoorstellen vooraf gedaan worden. Samen met sociale plannen zal er dan ook een regulering van de rente richting banken georganiseerd moeten gaan worden. En dat lijkt me, met alle respect voor de voorstanders van de rente aftrek nu onrealistisch…

Want als het idee nu is dat er eenvoudig geen aftrek meer gegeven gaat worden dan is het enkel een ordinaire machtskanteling van banken om Nederland te besturen. En dat de bankiers op dit moment er al eens een potje van gemaakt hebben, is duidelijk, lijkt me dat dan ook eerst een verandering mbt de visie op de hypotheek vanuit de banken zou moeten komen. Dat zouden ze toch zoals kunnen doen, toch?

Of wij zouden allen massaal een Duitse Hypotheek moeten kunnen gaan aanschaffen. En dat zou dan mogelijk kunnen als er een EU komt…

En laten we niet vergeten, zoals zonet door iemand getwitterd werd: Die financiële markt wint altijd; in recessie subsidiëren we ze, en bij voorspoed frauderen ze. Wij zijn de sukkels.

En wat wel kan en behoorlijk realistische kan zijn is dat er tot €350.000 een rente aftrek is.
Tot €500.000 nog maar 25% en vanaf €500.000 is er geen aftrek meer. Dat lijkt een redelijke oplossing maar is ook lood om oud ijzer want dan stijgen de kosten mbt het organisatie proces en de controle…

Vandaar mijn betoog dat de Banken hun maatschappelijk verantwoording moeten nemen en in deze gewoon de rente moeten gaan verlagen, zijn we van zoveel problemen in een keer af 😉
Gaat de verkoop ook weer vlottrekken.

Het effect van oude verdienmodellen !

De legendarische woorden “Greed is Good”

http://www.youtube.com/watch?v=ONXpaBQnBvE&feature=related

Met de legendarische woorden “Greed is Good” is er al jaren / decennia een mondiale mantra aan het rond zingen met name bij de mensen die een economische opleiding volgen.

Ten koste van het woord samenleving worden de meest vernuftige verhalen aan iedere en met name jonge mannen en zo nu en dan een vrouw generaties lang al doorvertelt.

‘Vrijhandel is tegenwoordig het uitgangspunt. Maar op een vrije wereldmarkt weegt de
koopkracht van de rijken zwaarder dan de behoeften van de armen en het beschermen van de natuur. Vrijhandel is belangrijker dan sociale problemen. Het gaat zelfs voor het recht van landen om hun eigen volk te voeden. Dat is toch bizar!

VK 12 december Mac van Dinther interviewt  hongerstaker Guus Geurts (46) landbouw-en klimaatactivist

Om het mantra “Greed is Good” te doorbreken zullen er meer programma’s onder andere zoals van Guido Wijers “WeijersOntweekt ” op de buis mogen komen..

http://weijersontweekt.kro.nl/seizoenen/2011/afleveringen/11-12-2011

http://weijersontweekt.kro.nl/seizoenen/2011/afleveringen/04-12-2011

Wat heb jij nodig om je eigen versie van “Greed is Good” te doorbreken?

Realitycheck!

Ik las zonet op twitter ….

‘Geen bijstand bij weigering verhuizing voor werk’: http://op.nu.nl/vDvP7r Goed plan. Uitkeringen zijn ervoor om problemen op te vangen.

Ik vroeg des betreffende of hij wel eens had nagedacht hoeveel een verhuizing kost & wat het minimumloon is?

En of hij eens met beide voeten op de grond kon komen staan!

Realitycheck!

Het verbaasd me dat dit kabinet de ene onzin na de andere uitkraamt men met dit soort ideeën de wereld liberaler wil maken…

Te weten dat de maximale hypocrisie in deze het centrale thema van de PVV, de gedoogpartner is. Namelijk dat als mensen inderdaad om economische redenen willen verhuizen men tegen gehouden wordt door die zelfde mensen die vinden dat de PVV gelijk heeft.

Want voor wie geld die regel dan? Of gaat het enkel om werk binnen Nederland?

Waar zouden de Nederlandse bijstandgerechtigden dan naar toe moeten verhuizen nu in Nederland veel werkgelegenheid is gedaald?

Laat ik de VVD / CDA en PVV bij deze eens uit hun droom halen, mensen die in een bijstand zitten of een WW hebben gaan echt niet met de duizenden rijke expats worden die van hun werkgever geld toe krijgen om te verhuizen!

Al eens bedacht hoeveel bedrijven in de industrie flexibele schillen voor hun “workflow” hanteren? Waar zouden die mensen wonen?

Enfin, waar is dat werk dan volgens Minister Kamp waar de volksverhuizing legitiem voor zou moeten zijn?

Zoals we inmiddels hebben kunnen constateren zijn er geen echte nieuwe industrieën of is er geen dusdanige ontwikkelingen in de creatie van banen dat zo significant is, dat dit soort uitspraken gerechtvaardigd zijn.

Waar het wel van getuigd is namelijk een ronduit denigrerend gedrag naar de mensen in onze samenleving die van het minimum moeten rondkomen. Als of mensen inde bijstand geen eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen!

Naast dat het onjuist is, toont het ook aan dat iedereen die in deze om welke reden dan ook naar benden trapt, zoals in deze Minister Kamp met zijn kabinet iets in het woord samenleving wederom niet begrepen heeft.

De feiten op dit moment zijn dat er steeds meer mensen zijn die zonder een voedselbank geen eten hebben. Laat staan dat ze vaak geld kunnen spenderen aan reizen of andere zaken die eerst een maand voorgeschoten moeten worden voor ze een minimumloon verdienen!

Even voor de goeie orde…Wat is het minimumloon…1.435,20 per maand!

Wanneer mag dit kabinet naar huis?

Wat als de verantwoordelijkheid nu eens genomen zou worden…

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/324446/Bos-ABN-AMRO-kopen-voor-168-miljard-euro-was-juist.htm

 

Het duurde even en om even een zijsprong te maken, ik lees op dit moment de angst index van Robert Harris. Een triller…enfin wat zou dat nu met de economische crisis en Wouter Bos te maken hebben…

Terugkijkend op mijn werkervaring en opleidingen, weet dat dit boek redelijk het wereldje weerspiegelt waar de crisis door veroorzaakt wordt. Hierdoor besefte ik me net pas de volle omvang van de impact van de bancaire crisis. En hoever mensen van de cijfers staan. en ach het is maar een boek….niet wetenschappelijk maar het verduidelijkt wel, op een amusante manier, de wereld waar met geld gewerkt wordt.

Vandaar dat het hoogtijd wordt, uiteraard met respect voor iedereen die binnen het bancaire wezen werkt, er aan hun gevraagd moet worden nu een gepaste actie te ondernemen.

Op dit moment leven er kinderen in Nederland onder de armoede grens, hebben ZZP’ers de voedselbank nodig en is er een groteske bezuiniging van 18 miljard euro terwijl er 17 miljard betaald werd om de ABNFortis bank te redden. En lijkt het einde door onzinnige politieke geharrewar niet in zicht…ten koste van wie en wat?

De vizieuze cirkel zal toch echt nu doorbroken moeten worden. Let wel, vanuit de veroorzaker, lijkt me zo. Want zodra de juiste mensen, instanties en bedrijven hun verantwoordelijkheid  gaan nemen kan er een verschil gemaakt worden, waar iedereen baad bij gaat hebben. Het gaat in deze om alle belanghebbende binnen de gehele economische keten, met name spreek ik in deze die personen aan die ook invloed hebben en deels (in)direct aan het begin van de crisisketen staan,  waar ook de mogelijke oplossing uit voort kan komen.

Want laten we wel wezen, als je over 10 jaar terug gaat kijken en van jezelf weet dat je een onderdeel van de oplossing bent geweest, waardoor je een wezenlijk verschil voor iedereen hebt kunnen zijn. Hoe zou dat voor je zijn, hoe zou jij jezelf dan in de spiegel bekijken?

Vandaar dat een kleine oplossing al een groot verschil kan uitmaken. Namelijk dat als de bonus binnen het bancaire wezen niet hoger meer zou mogen zijn dan €2000,- (anders ga je toch een ander baan zoeken) en dat deel van de winst dat uitbetaald zou worden aan het hoger management eigenlijk direct naar de kas van de overheid terug zou vloeien, in deze gemeentelijke bijstandswet, dan zou een heleboel leed wat er veroorzaakt is door iedereen inde bancaire wereld een klein beetje verzacht worden.

Waarom zou je dat belangrijk moeten vinden, je kent de mensen vast niet die geen baan meer hebben, die niet meer kunnen rondkomen en hun kinderen onvoldoende te eten kunnen geven?

Omdat huishoudens met een bijstandsuitkering vanaf volgend jaar tientallen procenten minder inkomen gaan hebben. (http://www.nu.nl/economie/2675697/minder-besteden-met-nieuwe-bijstandswet.html)

Voor iedereen die geen zicht heeft op wat iemand dan nog maar te besteden heeft.

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/65242-hoogte-bijstandsuitkering-1-janauri-2011-2012.html

Voor een ieder binnen de politiek en het bancaire wereldje die geen idee heeft wat armoede is, verwijs ik graag om eens vrijwilligers werk te gaan doen bij de voedselbank.

Dat zijn de mensen achter de cijfers! Daar ontmoet je de kinderen die zich onvoldoende kunnen ontwikkelen omdat er mensen zijn die blijkbaar het woord samenleving niet begrijpen.