Waar wil jij een deel vanuit maken?

http://www.mckinseyquarterly.com/newsletters/chartfocus/2012_01.htm

Interessant artikel maar wel grotendeels vanuit een verouderd denkbeeld over samenwerken en verdienen bekeken! (tenminste vanuit mijn opinie)

Wat mij de laatste tijd opvalt is dat mensen (in onderwijs, zorg, overheid en MKB en industrie) vaak nog vastzitten aan verouderde verdienmodellen. En elkaar dan ook vanuit die verouderde concurrentievisie niets gunnen. (je kent h’m wel …de ene z’n dood is de ander z’n brood)

Ze de blue ocean strategy niet kennen en geloven in “eerst das fressen und dan die moraal”. Nog onvoldoende beseffen dat een goedlopende economie een netwerk is dat net als een ecosysteem voldoende plek bied voor diversiteit om dingen naast elkaar bestaansrecht te geven.

Wat ik ook vaak opmerk is dat behoorlijk nog steeds een hele grote groep mensen en dus ook de bedrijven bedrijven vaak overtuigd zijn dat ze een onafhankelijke identiteit zijn. Of zo het idee hebben dat een netwerk zaligmakend is dat ze vanuit consensus iedere vorm dat afwijkt als gevaar voor eigen welzijn zien. Dat heeft zoals ik heb kunnen opmerken vaak als gevolg dat men geoorloofd op allerlei manieren “jat” zonder ook maar een moment na te denken of het geven en nemen op het gebied van geld, energie, tijd en resources nog in balans te houden. En daar dan ook nog geheel gerechtvaardigde verhalen over produceren en zich als mens blijven vergelijken met dieren.

Komt het nu doordat ze zichzelf buiten de invloedsketen vinden staan. En vanuit een “survival of the fitest” binnen een productie proces zich zelf als een machine blijven zien omdat ze eigenlijk toch niet weten wat goed voor hunzelf is?

Of is het door gebrek aan ethiek en het belang ervan te onderkennen dat men onvoldoende in staat is hier boven te staan en dus ook te innoveren? Want om te innoveren heeft men naast geld, tijd, erergie en resources ook lef nodig om het verschil te willen uitmaken.

Wat is het gevolg van dit gedrag? Zoals nu blijkt gaat de economie verder in een neerwaartse spiraal belanden, omdat het eigenbelang, wat vaak vanuit een korte termijnvisie wordt geprefereerd. bekijk maar eens de marshmallow test eigenlijk is dat wat er nu gebeurd bijna gelijk.

http://www.youtube.com/watch?v=amsqeYOk–w

Wie het vermogen heeft om niet meteen zijn begeerte te volgen, heeft meer kans dat hij of zij een gelukkiger en succesvol leven leidt

Een klein voorbeeld nu zijn de hack-apps die betaalde apps kraken en hoe we omgaan met dit soort initiatieven, die eigenlijk nieuwe verdienmodellen in spe zijn. Mensen die vinden dat alles gratis moet zijn vergeten dat dit vaak enkel in het belang van reclame is. Wat als er apps zijn die geen investeerder krijgen, maar wel een grote bijdrage kunnen leveren? Of nu door de economische crisis zou het microverdienmodel wel eens een trigger die de economie uit het slop kan gaan halen.

Het feit dat de gebruikers hack-apps gebruiken toont in mijn optiek enkel aan dat men de totale scoop van dit gebruik onderschat. Ze niet begrijpen dat er hard gewerkt moet worden om een product op de markt te brengen en reclame en sponsoring ook niet altijd zalig makend is.

Dat de hack apps bestaan en grootschalig worden toegepast toont ook aan dat de ontwikkelaar en de gebruiker op dat punt te weinig besef heeft dat dit in wezen stelen is.  En omdat men vaak de totale invloedsketen niet kent, men onvoldoende onderkent dat men zichzelf hiermee op langere termijntekort doet.

We zijn met z’n allen gewend dat geld verdiend wordt door te denken vanuit post industriële processen, die vaak vanuit grote stappen snel thuis het geld binnen scheppen ingericht zijn. Hierdoor beseffen we met z’n allen te weinig dat dit in de toekomst nog maar is weggelegd voor de grootste bedrijven die wereldwijd werken. Waarin hoofdzakelijk vanuit sixsigma en lean gedacht wordt en het individu enkel een klein mechanisme is in het proces, waar overigens ook niets mis mee hoe te zijn. Maar daarnaast bestaat nog een geheel ander wereld met behoeften en dienstverleningen en dat vergeten we maar al te vaak.

Wat mij ook verbaasd is dat vergeten wordt dat innovatie niet altijd groots hoef te zijn, want in een kennis en informatie tijdperk kunnen vanuit een “collaborative network” wel de eerste stappen naar een nieuwe en geheel andere economie gevormd worden. Het begint dan wel met elkaar het licht in de ogen te gunnen, diversiteit boven monoculturen te prefereren en te betalen voor de microdiensten die online geboden worden.

Waar wil jij een deel vanuit maken?

 

bekijk ook deze TED bijdrage van Gayle Tzemach Lemmon

#TED on.ted.com/AHdv

Als team samenwerken om een kleine bijdrage te leveren..

http://youtu.be/phMbBXVzo78

Triberfile is een kleine online tool die in februari live gaat. Bekijk de bovenstaande infomotion eens en mocht het aanspreken dan horen we het graag. De overtuiging een bijdrage te kunnen leveren om de wereld een beetje beter achter te laten dan dat we h’m nu aantreffen, is dan ook een gedeelde opvatting waar we allen vanuit werken. Zeker door dat we op een directe manier handvaten aanreiken om communicatie te verduurzamen en te vergroenen.

Triberfile kan een bijdrage leveren aan dat er binnen de communicatie en informatie overdracht effectiever gewerkt kan worden, zonder in te moeten boeten op kwaliteit.

Er kan hierdoor op individueel, groeps- of collectief niveau informatie aangedragen worden waardoor er minder energie, geld en resources verspild worden. Mensen kunnen sneller slim en vaardiger samen gaan werken op de plekken waar intensieve kennis en informatie overdracht plaatst vindt. En door verbeterde communicatie kan er een hoger rendement gegenereerd worden, iets dat in deze tijd lijkt me welkom is. En ook niet onbelangrijk, er kunnen minder fouten gemaakt gaan worden, waardoor er minder onnodige energie, tijd en geld en overige resources verspilt worden waardoor dat rendement dan hoger kan worden.

En dit doordat iedere individuele gebruiker direct vanuit zichzelf en vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid in die samenwerking een bijdrage aan het duurzamer omgaan met energie, tijd, geld en resources gaat leveren.

We zijn dan ook overtuigt dat naast het verduurzamen en vergroenen van communicatie en informatie-overdracht er via het ontsluiten van de kleine online triberfile tool binnen de diverse leer- en werkomgevingen zoals onderwijs, overheid, gezondheidszorg, MKB en de groot industrie, enzovoort een ieder wereldwijd via internet de mogelijkheid kan krijgen beter toegang te hebben tot de welvaart die deze tijd te bieden heeft.

Mocht je hierover met me in gesprek willen of van gedachte wisselen wat triberfile voor je bedrijf of organisatie kan betekenen, dan nodig ik je graag uit om mij dit te laten weten via info@triberfile.com

Koopkracht daalt harder dan verwacht…..

http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/koopkracht_daalt_harder_dan_verwacht/

Wat mij zo enorm verbaasd is dat er naast een hele horde jonge en aankomende economen er behoorlijk veel invloedrijke mensen binnen de overheid, het bancaire systeem en binnen de industrie zijn die dit niet raakt.

Juist omdat we met elkaar samenleven en om even een duur woord te gebruiken vanuit een “interconnectivity economie” in dit kennis en informatie tijdperk, zou je verwachten dat mensen die er voor gestudeerd hebben sneller zouden opmerken wanneer iets niet werkt.

Hoe komt het dat dit niet gebeurd?

Zou het komen omdat ze binnen de gehele keten van de crisis zich niet persoonlijk verantwoordelijk voelen en hun eigen invloed niet in het kader van het probleem kunnen plaatsen?

Maar nog steeds bezig zijn iets wat gewoonweg niet meer werkt op te lappen? Hoever wil men het laten komen?

Links, rechts wat ook…dat is even, zo lijkt me niet relevant, er is genoeg ruimte voor overeenkomsten en verschillen.

Echter het bewust instant houden van die economische issues, om vanuit politieke of religieuze uitgangspunten je gelijk te behalen, lijken me dan ook iets dat schaamte zou moeten oproepen.

En wat erger…. het er zo overtuigd van zijn en denken dat de oude economische verdien modellen, die ergens rond 1847 vanuit de industriële revolutie ingericht werden, nu nog in een kennis en informatie tijdperk relevant zijn…

Wanneer mag dit kabinet naar huis?

En gaan de juiste mensen met elkaar samenwerken die in een duurzame en groene samenleving,  bereid zijn te gaan investeren?
En daarnaast voldoende lef en invloed durven uit te oefenen om die nieuwe verdienmodellen en nieuwe industrieën te ontwikkelen.

ter informatie lees en bekijk ook

“40 million jobs needed” & “closing the information gap”

http://www.mckinsey.com/Features/40_million_jobs_needed

lees ook

http://www.occupyamsterdam.nl/2012/01/21/het-pokerspel-van-de-centrale-banken/#respond

Je kan nooit gul genoeg zijn?

http://www.occupyamsterdam.nl/2012/01/12/2577/comment-page-1/#comment-625

Occupy Amsterdam organiseert op 14 Januari om 13:00 uur in het centrum van de stad een satirische protestmars.

Goeie actie, misschien kan Occupy ook aan de bankiers kartonnen aandelen gaan uitgeven, hun “fair share” aandeel aan de armoede die ze door hun hebberigheid bewerkstelligd hebben!

Kunnen ze dat onbetaalbare aandeel inlijsten of boven hun bed hangen! En hebben ze een “echt” bewijs van de prijs die anderen, waar geen sociaal vangnet voor is, voor hun dagelijks amoreel gedrag betalen.

Amoreel gedrag is overigens aangeleerd, daar moet je echt wel wat voor doen om dat vol te houden. Het Occupy aandeel is daarom ruimschoots verdient…toch? Hoe gul kun je zijn?

Realitycheck…?

vervolg…
Het is een banken crisis die door amoreel gedrag, met als weeffout de verouderde financiële verdien modellen vanuit een conservatief politiek beleid gewoon op de oude voet wil doorgaan, wil doen alsof er niets maar dan ook niet aan de hand is.

Echter hierdoor is ineens iedereen aandeelhouder in dit debat….in deze crisis.

beluister anders eerst even de bijdrage van Geert Mak over de toekomst van Europa en onder andere de rol van de oud Goldman Sachs mensen en dat we allen aanzet zijn.

http://nos.nl/audio/327455-oog-maandag–geert-mak-over-de-toekomst-van-europa.html

Al eens nagedacht wat je dagelijks aandeel is aan het probleem?
Of er al eens bij stil gestaan aan welke kant jij staat van de oplossing?
Wat is jouw visie, hoe tracht jij vanuit jouw mogelijkheden een steen bij te dragen?
werk je mee aan de oplossing of aan het vergroten van het probleem?

Bij welke bank bankier jij…?
Of hoe actief ben je in dagelijks leven om zelf vanuit de mogelijkheden die jij hebt het verschil of een bijdrage te leveren aan wat het probleem of een oplossing is?

En ja in deze is de Occupy beweging een kleine maar steeds belangrijkere belangengroep aan het worden. Gelukkig maar voor al die anderen dat er mensen zijn die vanuit diversiteit een verschil willen maken.

En om dan maar te besluiten om alle vertrouwen te verliezen zoals Geert Mak dit even poneert, dat is net zo iets als het uitsluiten van een ander z’n belang. Of erger zeggen hupsakee ik ben er klaar mee, ik vertrek naar een andere wereld…#Duh…welke dan?

In deze hebben we met een behoorlijk complex en ingewikkeld systeem te maken dat economisch, ecologische cultureel niet meer functioneert en niet meer aansluit op de hedendaagse issues en behoeften.

Al eens nagedacht hoe ingenieus het in elkaar zit?
Daag je zelf eens uit en maak er eens een mindmap van, plaatst alles wat er dan ook maar mee te maken heeft in die mindmap. Iedere invloedssfeer, elk belang…links rechts conservatief, progressief ect .
Dan besef je al snel dat het uitsluiten van groepen dan ook iets is dat niet meer werkt. Het verdroot enkel het probleem. Ineens zul je zien dat meer transparantie, meer democratie en nieuwe duurzame verdienmodellen wel een onderdeel van de oplossing zijn…

In deze gehele keten van belangen is een ding wat ons allen verbind en dat is dat we het met z’n allen samen moeten gaan doen.
En daarin is het polariseren een beetje passé het levert wel een leuk debat op, maar toch het is vaak zwart tov van wit. Vriend of vijand…met alle gevolgen van dien.

Vandaar dat een ieder die op welke wijze dan ook vanuit zijn mogelijkheden een bijdrage levert gehoord moet worden.
Het managen van dat verschil..dat is de kunst.

Omdat niemand zich echt verantwoordelijk voelt!

“Wim Kok vindt EU-leiders slap en onverantwoordelijk”

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/wim_kok_vindt_eu_leiders_slap_en_onverantwoordelijk/

Mooi advies van Dhr. Kok en laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar waar de oplossing ligt, namelijk dat Banken een geheel ander financiële functie en rol in de samenleving moeten gaan bekleden, dan is er nu gewoon sprake van een ordinaire machtsstrijd. En zal een ieder die z’n boterham er goed mee verdient en er al jaren werkt niet zo snel het lef hebben om het anders te gaan doen…

Dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor de munt of alles wat daaraan verbonden is, zoals de vorm van samenleving heeft toch te maken met amoreel gedrag. Zet eens het geheel aan besluitvorming in een mindmap en plaats de gehele invloedsketen erbij….wat zie je dan?

Dan ontdek je dat er jaren lang onder ander niet geïnvesteerd is in het kunnen verduren van diversiteit en ethisch handelen. Maar dat amoreel gedrag een onderdeel moest zijn van je karakter en je DNA wilde je in aanmerking kunnen komen voor die bancaire baan!

Waardoor dat gebrek aan transparantie puur een voortvloeisel is van gemiste vaardigheden en dat weer bewerkstelligde dat men het nut er niet van inziet om het te prioriteren.

Zolang als iedere vorm van kritiek op het systeem gezien wordt als een vijandige aanval, met alle gevolgen van dien, dan een verzoek tot reflectie op deugdelijkheid mbt systeem en de invloed op de samenleving…

zolang als bankiers oprecht geloven dat dit huidige systeem enkel wat weeffoutjes kent, die reparabel zijn…

En ze overtuigd zijn en blijven dat het gedrag en het systeem eigenlijk onfeilbaar zijn…en bovendien amoreel gedrag een onderdeel van hun professionaliteit en minimaal vereiste is om bestaansrecht te hebben.

Lijkt me dat we met z’n allen nog lang niet in de opgaande fase zitten waar oplossingen door het “doorpakken” gevonden gaan worden.

En ben eens eerlijk naast al de ander beroepen die dit systeem een behoorlijke buffer geven, zoals advocaten en journalisten die juridisch of perceptueel van het nadeel nog een voordeel proberen te maken…hoever zijn we dan nog van een nieuwe welvaart af?

Waarschijnlijk als we zo on-intelligent blijven doorgaan met het huidige systeem te handhaven, we in alle redelijkheid kunnen spreken van het verkeren in een afbraak fase. (waarom, met welk doel en wiens agenda past dit?)

Overigens voor iedere consument die zelf het heft in eigen handen wilt nemen… hoe klein je portemonnee dan ook is, maak een keuze voor een bank die wel die waarden en normen heeft.

In Amerika is er een particulier initiatief ontstaan om mensen te helpen bij hun hypotheek over te sluiten “Saving homes” ….. Onderhandelen over je hypotheek http://www.rtl.nl/xl/#/u/4b6d9714-a915-4807-afc1-ee319e32d749/

Welke Bank in Nederland durft deze keuze te maken en volgt?

Het huidige EU beleid is er nu op gericht om 1 Europa te creëren, op zich niets mis mee… maar zoals we allen kunnen zien wel ten koste van de zwakste in onze samenleving.

Vandaar dat heren zoals Dhr. Kok en een heer Wijfels voor mijn part vele malen prominenter in de media mogen optreden…graag zelfs.

Het wordt zelfs hoogtijd dat er nieuwe mensen snel gaan opstaan die wel het verschil wel durven te gaan maken….