Ter inspiratie, “We’re going to invent our way out, by working together!”

If we’re going to get this country out of its current energy situation, we can’t just conserve our way out. We can’t just drill our way out. We can’t bomb our way out. We’re going to do it the old-fashioned, ….. way. We’re going to invent our way out, working together.” (Donald Sadoway)

Het is een inspirerende lezing …. even kijken als je tijd hebt!

http://www.ted.com/talks/donald_sadoway_the_missing_link_to_renewable_energy.html

Bekijk dan ook deze inspirerende lezing ….

Daniel Schnitzer: Inventing is the easy part

http://youtu.be/4C-LY9Qlr_0

Niets is vanzelfsprekend


Communicatie is door continue technologische ontwikkelingen ingrijpend aan het veranderen. Kennis is toegankelijk voor een ieder. Echter door de huidige wijze waarop technologie en distributie worden ingezet, blijkt dat niet zo te zijn. Kennisintensieve werkomgevingen en systemen gaan er te vanzelfsprekend vanuit dat iedereen dezelfde vaardigheden heeft in het verwerken en adapteren van kennis en informatie.

Sherry Turkle is een interessante wetenschapper die net een nieuw boek heeft uitgebracht en omdat ze graag naar de menselijke maat van dingen verwijst vind ik haar bijzonder interessant. Een echte aanrader om te lezen…wat ik tot nu toe van haar van de afgelopen periode rondom het boek heb gevonden zet ik even voor ons bij elkaar.

Sherry Turkle’s kijk op technologie …  ze onderkent dat technologie een onderdeel is van onze intimiteit….

“Technology has become the architect of our intimacies.”

En het is ook de kunst om er mee om te kunnen gaan blijf ik mezelf steeds maar zeggen. Ik ben er dan ook echt van overtuigd dat niet alleen de beheersing en de perceptie van taal door de technologische middelen gaat veranderen. (incl meer spelfouten omdat we wel en taal corrector hebben die dat aan kan passen. Net als de telefoonnummers die we niet meer onthouden omdat ze voorgeprogrammeerd zijn. Ook denk ik dat er steeds meer technologie komt die dat stukje diversiteit waar dat we met z’n allen moeilijk kunnen verduren gaat helpen overbruggen, juist door de inzet van technologie en de kennisdeling die daaruit voortkomt.

Uiteraard gaan daar door ook weer andere zaken (op)spelen doordat we dan ook heel duidelijk en beter gaan kijken naar de onderliggende systemen die vanuit het postindustriële tijdperk komen en beknellend werken. Hoe ook we zitten in het begin van het kennis en informatie tijdperk, er gaat dus echt nog wel een heleboel veranderen …

Bekijk en lees het volgende even rustig door en laat me weten wat jij ervan vindt

http://ideas.time.com/2012/03/06/the-surprising-big-idea-at-ted-turn-off-technology/?iid=op-article-mostpop1

http://blog.ted.com/2012/03/01/places-we-dont-want-to-go-sherry-turkle-at-ted2012/

http://allthingsd.com/20120301/put-down-the-phone-and-learn-to-be-alone-and-to-listen-says-sherry-turkle-at-ted/

http://alonetogetherbook.com/

We shape our buildings, Winston Churchill argued, then they shape us. The same is true of our digital technologies. Technology has become the architect of our intimacies. Online, we face a moment of temptation. Drawn by the illusion of companionship without the demands of intimacy, we conduct “risk free” affairs on Second Life and confuse the scattershot postings on a Facebook wall with authentic communication. And now, we are promised “sociable robots” that will marry companionship with convenience.

Technology promises to let us do anything from anywhere with anyone. But it also drains us as we try to do everything everywhere. We begin to feel overwhelmed and depleted by the lives technology makes possible. We may be free to work from anywhere, but we are also prone to being lonely everywhere. In a surprising twist, relentless connection leads to a new solitude. We turn to new technology to fill the void,but as technology ramps up, our emotional lives ramp down.

Alone Together is the result of MIT technology and society specialist Sherry Turkle’s nearly fifteen-year exploration of our lives on the digital terrain. Based on interviews with hundreds of children and adults, it describes new, unsettling relationships between friends, lovers, parents, and children, and new instabilities in how we understand privacy and community, intimacy and solitude. It is a story of emotional dislocation, of risks taken unknowingly. But it is also a story of hope, for even in the places where digital saturation is greatest,there are people—especially the young—who are asking the hard questions about costs, about checks and balances, about returning to what is most sustaining about direct human connection. At the threshold of what Turkle calls “the robotic moment,” our devices prompt us to recall that we have human purposes and,perhaps, to rediscover what they are.

8 maart internationale vrouwendag!

http://joinmeonthebridge.org/events/event/search?q=amsterdam
Kom even langs, kom op de foto van 12.00 -13.30 uur! Mocht je op dat tijdstip niet kunnen, misschien is het wel mogelijk voor je om een kleine donatie doen? Onze gedachte voor een donatie gaat uit naar:

1. De voedselbank Zuid-limburg: ga voor een donatie naar Voedselbanken NL Banknr: 1071 50 824 tav Zuid Limburg (http://www.voedselbankennederland.nl/)

2. ATD Vierde Wereld banknr 27 52 200 ten name van ATD 4e Wereld Den Haag. tav armoedebestrijding Nederland (http://www.atd-vierdewereld.nl/ )

3.Of ga naar  http://www.een.nl/home en koop daar eens iets of help mee armoede de wereld uit te helpen!

afrondend

Omdat de wereld wijde financiële crisis iedereen raakt en het maakt dat we steeds meer gaan opmerken dat we onderling verbonden met elkaar zijn. Wilde ik ivm het belang om diversiteit en die onderlinge afhankelijkheid zichtbaarder te laten worden een kleine bijdrage leveren door op 8 maart weer mee doen aan het internationale vrouwen programma http://joinmeonthebridge.org/

De intentie was om vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur de Blauwbrug (http://joinmeonthebridge.org/events/event/search?q=amsterdam) tijdelijk hiervan weer het midden punt te laten zijn! En iedereen die deze de brug, een van de oudste van Amsterdam, passeerde te fotograferen met de vraag of ze op de foto wilden om dit project online te steunen.

Enfin om Precies om 12.00 uur Stond de film camera ploeg van AT5 te wachten,

( http://joinmeonthebridge.org/photo/dsc-0011) zo van en … Mevrouw… Waar zijn de vrouwen? (vol in beeld… …hele brug leeg ….)

Dus de eerste vrouw die arriveerde werd direct geïnterviewd!

Wat mij in die anderhalf uur verwonderde was dat er misschien wel meer mannen dan vrouwen dit jaar graag solidair willen zijn met Women for Women Join Women on the bridge op internationale vrouwendag.

Enfin Amsterdam staat weer op de kaart voor betreft de 101e internationale vrouwendag mbt Women for Women join Women on the bridge!

Maar wat een ieder van ons die vandaag mee heeft gedaan is bij gebleven is dat de meeste vrouwen die we aanspraken zich niet wilde identificeren met vrouwendag.

En dan te weten dat Vrouwen in Nederland gemiddeld 23% minder dan mannen verdienen. Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 36% vrouw zijn. En van alle armen op de wereld is 75% vrouw is.
(http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-014-pb.htm)

En voor alle carrière dames, nog steeds heeft de meerderheid (55%) van de 97 beursondernemingen geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen.
(http://www.nyenrode.nl/News/Pages/Opnieuw-geringe-toename-aantal-vrouwen-aan-de-top.aspx)

Als je dit weet, besef je te meer dat er nog zeker wat werk te verzetten is. Zeker als we ook weten dat de huidige crisis onder meer door een te grote homogeniteit op cruciale scharnierfuncties is ontstaan.

En we onder andere door het nog steeds niet kunnen verduren van diversiteit we er ook nog met z’n allen niet op vooruit zijn gegaan.

How many people does it take to make a difference?

Al eens nagedacht over de vraag “Welk idee heb jij bij een goed leven?”
Het boek “How many people does it take to make a difference?” is echt een bijzonder leuk inspirerend boek dat net even verder gaat dat de meeste boeken in z’n soort.
Het is echt zo’n boek dat eigenlijk iedereen, juist omdat we met z’n allen in een crisis zitten cadeau zou moeten krijgen!
En dan is er nog het boek van Professor Tim Jackson
Hij stelt de noodzaak van economische groei ter discussie én wat het betekent welvarend te zijn. Hij biedt ons alternatieven om vol aan het leven deel te nemen zonder een beroep te hoeven doen op een onhoudbare accumulatie van materiële dingen. Hij biedt ons een perspectief op een transitie naar een ecologisch geletterde macro-economie, een verzoening van een goed leven met een eindige planeet.
Want In ons najagen van het goede leven vandaag tasten we het fundament van ons welzijn morgen aan. Steeds nieuwe materiële consumptie is een voorwaarde geworden om ons maatschappelijk te ontplooien. We worden er echter niet gelukkiger van. We verliezen ieder perspectief op een blijvende en gedeelde welvaart. (hoe waar is dit…overgenomen van de site http://www.hitte.nu/jackson.html)
Kan iemand ter inspiratie deze twee boeken aan de gehele 2e kamer cadeau doen?
Want we zullen opzoek moeten gaan naar mensen die vanuit links,rechts, midden, (a)religieus, zakelijk, kunstzinnig en wetenschappelijk vanuit t eigen perspectief diversiteit kunnen verduren en zich willen gaan inzetten voor een sociale sterke duurzame en innovatieve samenleving. En ook nog de vaardigheden bezitten om vanuit integriteit de samenleving opnieuw vanuit een nieuwe zakelijkheid weten in te richten
Te koop bij BOL beiden rond de €15,-