Omdat vrouwen samen echt het verschil kunnen gaan maken!

Women can change the nature of power’

Steeds meer wordt je met de neus op de feiten gedrukt, dat er op bijna alle onderdelen in de steeds meer vastlopende samenleving, vergelijkbare problemen spelen. Die zoals we inmiddels kunnen constateren grotendeels veroorzaakt worden door een oververtegenwoordiging van belangen en visies van een kleine groep mannen. Eigenlijk zouden we dan ook steeds meer en meer van een post donkere middeleeuwen kunnen spreken… want het hedendaagse bijzonder conservatieve regenteske oldboys netwerk, en dan maakt het niet uit van welke partij je bent, is enkel bezig met hun belang te borgen.

De economische, ecologische en sociaal maatschappelijke crisis lijkt dan ook steeds meer veroorzaakt te worden doordat er op bijna geen enkele wijze “Gender sensitief” beleid ontwikkeld wordt door overheden.

Wat we nu nodig hebben is naast dat er geïnvesteerd gaat worden in een “Circulaire economie” is dat er een gelijke deelname van vrouwen in de ontwikkeling van beleid en macht gaat komen. Dit in het belang van een leefbare samenleving. Alhoewel ik ook, helaas opmerk dat meer vrouwen aan de macht niet automatisch betekent dat de vrouwen belangen hierdoor beter behartigd gaan worden. Dat blijkt wel uit de praktijk. Waarschijnlijk veroorzaakt doordat er een achterstand is bij vrouwen in onder andere professioneel samenwerken, elkaars verschil verduren en elkaar de bal toe spelen. Het lijkt er op dat de krabbenmand een decadente vorm aan neemt doordat vrouwen gewoon weg te weinig ervaring hebben opgedaan om op procesniveau het verschil met elkaar te willen maken. Te vaak zie je dat de dames die nu aan de machtsknoppen draaien eigenlijk “ubermannen zijn” Ze spelen het mannen spel geraffineerd en perfect maar moeten wel 200% zichzelf dagelijks bewijzen. Elkaar een bal toe spelen, op proces niveau samenwerken en partij overschrijdend, of  religie overschrijdend samenwerken gebeurd dan ook mondjes maat. (Wie goeie voorbeelden heeft vanuit een EU omgeving die hoor ik graag;-))

Enfin, lees het onderstaande rapport eens door, dan zul je opmerken dat er niet een kleine achterstand in bijvoorbeeld Nederland of de EU is maar dat we werkelijk nog stappen te ondernemen hebben om onze democratische rechten beter te borgen.

“Gender-Sensitive Parliaments” A Global Review of Good Practice! En stuur ter inspiratie de url www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf aan een ieder die je denkt hiermee te kunnen inspireren door als  “a guidance for getting there”.

Waarom, omdat ervaringen en visies van vrouwen gelijkelijk gehoord en gewogen moeten worden voor een werkelijke democratie te borgen. En dat gaat wederom niet vanzelf.

Zoals Professor Eagly, Professor of Psychology, Professor of Management & Organizations at Northwestern University in Illinois, op vrijdag, November 09 2012 aangaf

‘Women can change the nature of power’ Female leaders are more compassionate, benevolent and universalistic than their male colleagues.

lees maar ….

rsm.nl/about-rsm/news/detail/2820-women-can-change-the-nature-of-power/ …

Omdat “delen groeien is” en het gelijk staat aan in elkaar investeren om welvaart en welzijn te creëren, lijkt het er toch eigenlijk meer op dat veel succesvolle vrouwen dit in hun eigen en of in de onderlinge communicatie nauwelijks doen. Wat opgemerkt kan worden is dat het huidige succes van de enkele dame her- en der steeds meer de functionele perfecte krabbenmand creëert, die door hun ook nog eens perfect intact gehouden wordt, toch?

Want hoe vaak hoor je niet dat vrouwen niet in staat zijn om op proces niveau goed samen te werken? Of erger, op elkaar karakter moorden plegen… En dan de achterstand die veel vrouwen hebben mbt de onderlinge kennisdeling, ook daar zal echt nog een inhaalslag gemaakt moeten worden. Zoals men in de jaren 90 booste, een vrouw is op haar toekomst voorbereid lijkt meer en meer door de crisis actueel.

Want laten we eerlijk zijn, het is geen kip en ei verhaal in deze. Want wist je dat er 603 miljoen vrouwen in landen leven waar huiselijk geweld niet eens als een strafbaar feit overwogen wordt? lees er meer over op http://www.facebook.com/UNECOSOC

Het systeem waardoor mannen te veel bevoorrecht worden is te goed en te conservatief wereld wijde goed ingeregeld. Religie (welke dan ook) verankerd het geheel, zodat de broodnodige verandering gestuurd door de economische, ecologische en sociaal maatschappelijke crisis in de kern onder ander dan ook niet genomen worden. Waarom zouden ze,toch? Een ding wordt duidelijk, alles heeft door de intensieve infrastructuur die we wereld wijd met elkaar hebben hoe ook meer dan ons lief is een onderlinge relatie. En erger, het blijkt dat vrouwen er in het algemeen niet toe doen. Vaak leven ze in armoede en in de schaduw van de macht en of worden ze zoals in China bij de geboorte bij de varkens gelegd omdat ze vrouwen zijn.

In ieders belang moet hier dus een verandering in komen, vandaar mijn oproep dat vrouwen die een goeie opleiding hebben nu echt hun verantwoordelijkheid moeten gaan pakken omdat verschil te gaan maken.

En dames we hoeven toch niet te sterven in schoonheid, toch?

• lees ook over Wat denk je: brengt de huidige crisis ons terug naar mannelijk leiderschap? http://www.linkedin.com/groups/Wat-denk-je-brengt-de-1827076.S.188587824?qid=26e91dda-3bca-4867-8847-e8285a810d35&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=.nmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1.gmp_1827076

Dit is toch iets wat we met z’n allen kunnen doen, toch?

Op facebook is gaat dit bericht rond, ik vond het een buitengewoon goed initiatief om op te gaan volgen. Vandaar dat ik aan ieder die het leest wil vragen om het met de mensen die je kent te delen.

Geniet van de komende feestdagen en als je kan, laat de mensen in je omgeving een klein beetje hierin delen.