Europeese Verkiezingen

Schermafbeelding 2014-01-16 om 20.01.03

lees hoe ontoegankelijk de Europese verkiezingen zijn

http://www.indiegogo.com/projects/participating-on-the-european-and-dutch-election

De Vrouwen Partij wil samen met de leden en vrienden een antwoord bieden op de huidige crisis in Nederland en Europa, meedoen met de Europese verkiezingen is belangrijk om een bijdrage te leveren aan een progressieve discussie rondom hoe Europa verder te besturen.

Echter wij merken op dat gelijke toegankelijkheid tot het meedingen aan een verkiezing in Nederland bestuurlijk wel bijzonder ongelijk is ingericht. Zie https://www.kiesraad.nl/artikel/ep-waarborgsom-kandidaatstelling. Zeker in relatie tot de ons omringende landen is het bedrag buitensporig hoog. De door de kiesraad opgelegde financiële norm is ondemocratisch, zeker als het uitgangspunt van de heersende politieke elite is dat er hierdoor geen onbezonnen politieke partijen komen. Dit toont namelijk meer aan dat men binnen de huidige politieke arena conservatief en vanuit zwaar verouderde managementmethodieken Nederland wil blijven aansturen.

Men kan hierdoor constateren dat de huidige bestuurslaag in Nederland geen democratische intenties heeft. Het toont ook aan dat men onvoldoende kennis en middelen ter beschikking heeft om de diversiteit aan mensen, behoeftes en belangen te managen. Inmiddels kunnen we zien waar dit maatschappelijk toe leidt, op dit moment in ieder geval tot slechte toegankelijkheid van de Europese verkiezingen.

Omdat er sprake is van een toenemende kloof tussen arm en rijk, die leidt tot ongelijke kansen binnen de samenleving, worden er grote groepen mensen buiten spel gezet en vormt zich een steeds groter wordende groep mensen zonder uitzicht op een betere toekomst. In Nederland en Europa zijn dat grotendeels vrouwen en kinderen. Omdat wij graag weer een progressief Nederland willen zien is het van belang dat een tal van zaken politiek aan de orde gaan komen tijdens deze verkiezingen.

De Vrouwen Partij wil tot een samenleving komen die humaan en gelijk toegankelijk is. Wij zien dat de verouderende verdien- en financieringsmodellen geen bijdrage leveren aan een herstel van Nederland. Vanuit deze ontwikkeling kiest de Vrouwen Partij voor invoering van basisinkomen 3.0 en wil de zij streven naar herstructurering van het z.g. sociale vangnet en de sociaal vangnet gerelateerde inkomensstromen. Word het dan niet eens tijd dat ideeën als “Wie niet werkt zal ook niet eten”geen grondtoon meer is in de benadering van armoede. Deze foutcalvinistische gedachte leidt er toe dat mensen die gebruik moeten maken van een sociaal vangnet gerelateerd inkomen “Bijstandtrekkers” worden genoemd. Hoe triest is dat? Het tast je waardigheid en identiteit in de basis aan. Hoeveel perspectief biedt dit iemand? Hoeveel perspectief biedt het Nederland als ambtenaren die betrokken zijn met de uitvoering van die bijstand mensen kleinerend en repressief benaderen. Dan is er toch echt iets fout in onze samenleving, vindt u niet ook?

Nederland heeft nog wel 403 gemeentes (http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_gemeenten) die inmiddels zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bijstand WWB. Ambtelijke – en juridische willekeur worden zelfs bijna niet meer opgemerkt. Er is gebrek aan gelijke toegankelijkheid voor mensen die door de crisis onvoldoende inkomen weten te genereren en/of in de bijstand terecht komen. Ondertussen kent Nederland al meer dan 70.000 mensen die geen geld meer hebben om voeding te kopen.  Er leven er meer dan 377.000 kinderen in de 403 Nederlandse gemeentes (2013) onder de armoede grens. De voedselbank kent een wachtlijst van minimaal 3500 gezinnen. Kunt u zich voorstellen hoe moeilijk het is om die doelgroep een bijdrage te vragen om hun belang te behartigen?

De Vrouwen Partij wil zich inzetten om de huidige politieke agenda te veranderen met als uitgangspunt gelijke toegankelijkheid. Via het Basisinkomen 3.0 gekoppeld aan het intensief investeren in een circulaire reële economie willen wij de huidige neergaande lijn een halt toe roepen. De werkgerelateerde rechten moeten beter beschermd worden. Nederland hoeft echt geen lage lonen land te worden. Door hervorming van de uitkeringen en toeslagen wil zij komen tot een moderne samenleving, waarin iedereen gelijke kansen en gelijke toegang krijgt om als individu een goed leven op te bouwen. Want voor de Vrouwen Partij staat het samenleven en delen in welke vorm dan ook centraal.

De Vrouwen Partij ijvert voor meer respect voor vrouwen. Zij spant zich in om het aandeel van vrouwen, in alle bestuurslagen, te vergroten tot een aantal representatief voor onze bevolkingsopbouw. Zie http://www.vrouwenpartij.nl en http://www.genderequalityinpolitics.com/nominees/press-release/

Laat daarom uw invloed ook gelden, zodat de komende Europese verkiezingen gelijk toegankelijker worden. Het kan gewoon niet zijn dat conservatief, ultra liberaal, rechts Nederland op onverantwoordelijke wijze Nederland rechtsaf de afgrond in stuurt? Deze groep mensen beheert de gehele infrastructuur rondom de massamedia, bestuursrechtelijk bepalen zij alles binnen de samenleving inmiddels. Doordat zij enkel hun eigen belang dienen missen ze iedere vorm van opbouwend kritisch vermogen en door het tekort aan resources is er ook te weinig reflectie op hun gedrag.

Nederland verdient het een kritische en een gelijk toegankelijke humane samenleving te zijn. Help mij zodat wij die steen in de politieke vijver kunnen gooien?

Geef een donatie en word vrienden http://www.vrouwenpartij.nl/word-vrienden/

Wij zijn ANBI geregistreerd en ons banknummer is: NL82TRIO 0197744508

VP_logo_twitter_background