Hoe zit het met de plusminus 3,2 miljoen andere vrouwen?

Schermafbeelding 2013-02-15 om 14.13.58

http://www.1001-vrouwen.nl/

Het boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis geeft aan dat de vrouwengeschiedenis in Nederland op een of andere wijze onderbelicht is geweest. Eigenlijk zou ieder meisje dit boek moeten hebben. Waarom, omdat de overheid, de huidige politieke partijen, het bedrijfsleven, in de zorg, in onderwijs en de media de geschiedenis van vrouwen niet kent. Vrouwen hadden geen helden, beter zoals conservatief Nederland het goede leven van een vrouwe ziet … weerspiegeld in dit artikel Goede echtgenote: koken en vrijen http://www.telegraaf.nl/vrouw/psyche_relatie/21272716/___Goede_echtgenote__koken_en_vrijen___.html

En gelukkig zijn er ook ander vrouwen. Zoals ik heb opgemerkt is er is een relatief klein vrouwen lobby circuit, die zo nu en dan een kruimel subsidie toegeworpen krijgen om een thema aan te snijden dat voldoende generiek is. Maar bij lange na niet hun ambitie kan verwezenlijken. En nu met de crisis blijkt dat men grotendeels verzuipt, vrouwen thema’s worden gecentraliseerd en een nog kleinere groep blijft over. Ze zijn bekwaam in het binnen de gevraagde lijnen te werken staan gelukkig niemand op de tenen. Dat zou dus ook weleens de rede kunnen zijn waarom veel meer vrouwen dan mannen in een kwetsbare situatie leven en bijvoorbeeld niet eens eten in hun koelkast hebben, hun kinderen niet goed kunnen kleden of onderwijs kunnen bieden ect… heeft iemand zich weleens afgevraagd hoe we daar iets aan kunnen veranderen. Zeker in zo’n kwetsbare periode van de ene recessie naar de andere.

Inmiddels na een periode van onderzoek in hoe dit vrouwen lobby circuit werkt ben ik er uit. En misschien ben ik de enige…. Want in mijn beleving hebben we om de werkelijke achterstand van de meeste vrouwen bij te werken een politieke partij “dedicated” gericht op de werkelijke issues van al de verschillende vrouwen nodig. De huidige dames redden het niet, ze hebben met zoveel andere aspecten rekening te houden.

Het boek 1001 vrouw geeft de geschiedenis weer. En het geeft ook direct aan dat vrouwen door religie, door conservatisme, paternalisme, armoede en oorlog nooit gelijke rechten hebben gehad. En tot op vandaag vaak nog als 2erangs burgers worden behandeld.  En voor die kleine groep vrouwen die we dagelijks in de media zien, zij hebben het vaak goed voor zichzelf geregeld en blijven zolang als ze goed aan verwachtingsmanagement blijven doen zichtbaar. Echter de plus minus 8.400.000 ander meisjes en vrouwen in Nederland leeft anders ….. ze worden achtergesteld, zijn vaak afhankelijk van een man, worden mishandeld of misbruikt, krijgen minder betaald als ze werken en als manlief aan een tweede of derde leg is begonnen kunnen ze hun kinderen zelf opvoeden, al dan niet verblijvend in de bijstand.

Er zijn potentieel 11.085.686 mensen (M/V) in 2011 die voor werk in aanmerking kwamen http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/cijfers/extra/personen-uitkering.htm

Wetend dat er minder dan 2.miljoen meisjes onder de 20 jaar en ongeveer 5 miljoen vrouwen in categorie van 20 tot 40 jaar en categorie 40-65 in Nederland leven. De rest is boven de 65 jaar. Dan zouden er als je t volgens de cijfers even globaal opsomt er ongeveer iets meer dan 5 miljoen vrouwen zijn die een eigen inkomen zouden moeten hebben. En dat is niet zo…. hoezo?

Er leven volgens de laatste kern cijfers van het CBS meer dan 125.790 vrouwen van een WW en 260.410 moeten van een bijstand rondkomen. Dat zijn samen 386.200 vrouwen waarvan we weten dat ze al dan niet vrijwillig kunnen deelnemen aan het werkproces. Tel daar de plus minus 400.000- 500.000 vrouwen in de ziektewet, WAO, WIA ect bij op dan kom je nog steeds aan de 1 miljoen vrouwen grofweg die een inkomen heeft. Hebben de overige 4 miljoen vrouwen dan een eigen inkomen? nee niet allemaal …. zelfs niet grotendeels want er blijkt 21% van de vrouwen die kan werken te werken. Hoe zit het dan met al de ander vrouwen?

En voor die vrouwen die werken en moeder zijn,kijk even op deze link http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/cijfers/extra/werkende-moeders.htm

Schermafbeelding 2013-02-15 om 15.34.21

Hoe zit het dus met de plusminus 3,2 miljoen andere vrouwen? Wat doen ze? Hoe leven ze? Hoe is hun gezondheid? Waar leven ze van? Wat zijn hun dromen? Op TV en in de media zijn ze in ieder geval niet zichtbaar daar schittert enkel de kleine elite die ons elke dag bevestigd dat het allemaal wel meevalt, dat we allemaal hier in Nederland wel een pracht leven hebben. Wat houdt dat Nederlands goede leven dan in? De werkelijkheid onder vrouwen toont anders, vrouwen in Nederland zijn namelijk grotendeels 2erangsburgers met 2erangsrechten die vaak ook nog met voeten getreden worden. Nergens in zowel in een moderne democratie als Europa en dus ook in Nederland is met gewend vrouwen gelijk te behandelen. Ze hebben niet de gelijke maatschappelijke, sociale en zakelijk economische mogelijkheden en zullen die ook nooit krijgen als er vanuit de politiek er niets aan gedaan wordt.

En dan is het goed dat er een boek als 1001 vrouw is, het geeft vrouwen namelijk hun geschiedenis terug.

Niets is vanzelfsprekend


Communicatie is door continue technologische ontwikkelingen ingrijpend aan het veranderen. Kennis is toegankelijk voor een ieder. Echter door de huidige wijze waarop technologie en distributie worden ingezet, blijkt dat niet zo te zijn. Kennisintensieve werkomgevingen en systemen gaan er te vanzelfsprekend vanuit dat iedereen dezelfde vaardigheden heeft in het verwerken en adapteren van kennis en informatie.

Sherry Turkle is een interessante wetenschapper die net een nieuw boek heeft uitgebracht en omdat ze graag naar de menselijke maat van dingen verwijst vind ik haar bijzonder interessant. Een echte aanrader om te lezen…wat ik tot nu toe van haar van de afgelopen periode rondom het boek heb gevonden zet ik even voor ons bij elkaar.

Sherry Turkle’s kijk op technologie …  ze onderkent dat technologie een onderdeel is van onze intimiteit….

“Technology has become the architect of our intimacies.”

En het is ook de kunst om er mee om te kunnen gaan blijf ik mezelf steeds maar zeggen. Ik ben er dan ook echt van overtuigd dat niet alleen de beheersing en de perceptie van taal door de technologische middelen gaat veranderen. (incl meer spelfouten omdat we wel en taal corrector hebben die dat aan kan passen. Net als de telefoonnummers die we niet meer onthouden omdat ze voorgeprogrammeerd zijn. Ook denk ik dat er steeds meer technologie komt die dat stukje diversiteit waar dat we met z’n allen moeilijk kunnen verduren gaat helpen overbruggen, juist door de inzet van technologie en de kennisdeling die daaruit voortkomt.

Uiteraard gaan daar door ook weer andere zaken (op)spelen doordat we dan ook heel duidelijk en beter gaan kijken naar de onderliggende systemen die vanuit het postindustriële tijdperk komen en beknellend werken. Hoe ook we zitten in het begin van het kennis en informatie tijdperk, er gaat dus echt nog wel een heleboel veranderen …

Bekijk en lees het volgende even rustig door en laat me weten wat jij ervan vindt

http://ideas.time.com/2012/03/06/the-surprising-big-idea-at-ted-turn-off-technology/?iid=op-article-mostpop1

http://blog.ted.com/2012/03/01/places-we-dont-want-to-go-sherry-turkle-at-ted2012/

http://allthingsd.com/20120301/put-down-the-phone-and-learn-to-be-alone-and-to-listen-says-sherry-turkle-at-ted/

http://alonetogetherbook.com/

We shape our buildings, Winston Churchill argued, then they shape us. The same is true of our digital technologies. Technology has become the architect of our intimacies. Online, we face a moment of temptation. Drawn by the illusion of companionship without the demands of intimacy, we conduct “risk free” affairs on Second Life and confuse the scattershot postings on a Facebook wall with authentic communication. And now, we are promised “sociable robots” that will marry companionship with convenience.

Technology promises to let us do anything from anywhere with anyone. But it also drains us as we try to do everything everywhere. We begin to feel overwhelmed and depleted by the lives technology makes possible. We may be free to work from anywhere, but we are also prone to being lonely everywhere. In a surprising twist, relentless connection leads to a new solitude. We turn to new technology to fill the void,but as technology ramps up, our emotional lives ramp down.

Alone Together is the result of MIT technology and society specialist Sherry Turkle’s nearly fifteen-year exploration of our lives on the digital terrain. Based on interviews with hundreds of children and adults, it describes new, unsettling relationships between friends, lovers, parents, and children, and new instabilities in how we understand privacy and community, intimacy and solitude. It is a story of emotional dislocation, of risks taken unknowingly. But it is also a story of hope, for even in the places where digital saturation is greatest,there are people—especially the young—who are asking the hard questions about costs, about checks and balances, about returning to what is most sustaining about direct human connection. At the threshold of what Turkle calls “the robotic moment,” our devices prompt us to recall that we have human purposes and,perhaps, to rediscover what they are.

8 maart internationale vrouwendag!

http://joinmeonthebridge.org/events/event/search?q=amsterdam
Kom even langs, kom op de foto van 12.00 -13.30 uur! Mocht je op dat tijdstip niet kunnen, misschien is het wel mogelijk voor je om een kleine donatie doen? Onze gedachte voor een donatie gaat uit naar:

1. De voedselbank Zuid-limburg: ga voor een donatie naar Voedselbanken NL Banknr: 1071 50 824 tav Zuid Limburg (http://www.voedselbankennederland.nl/)

2. ATD Vierde Wereld banknr 27 52 200 ten name van ATD 4e Wereld Den Haag. tav armoedebestrijding Nederland (http://www.atd-vierdewereld.nl/ )

3.Of ga naar  http://www.een.nl/home en koop daar eens iets of help mee armoede de wereld uit te helpen!

afrondend

Omdat de wereld wijde financiële crisis iedereen raakt en het maakt dat we steeds meer gaan opmerken dat we onderling verbonden met elkaar zijn. Wilde ik ivm het belang om diversiteit en die onderlinge afhankelijkheid zichtbaarder te laten worden een kleine bijdrage leveren door op 8 maart weer mee doen aan het internationale vrouwen programma http://joinmeonthebridge.org/

De intentie was om vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur de Blauwbrug (http://joinmeonthebridge.org/events/event/search?q=amsterdam) tijdelijk hiervan weer het midden punt te laten zijn! En iedereen die deze de brug, een van de oudste van Amsterdam, passeerde te fotograferen met de vraag of ze op de foto wilden om dit project online te steunen.

Enfin om Precies om 12.00 uur Stond de film camera ploeg van AT5 te wachten,

( http://joinmeonthebridge.org/photo/dsc-0011) zo van en … Mevrouw… Waar zijn de vrouwen? (vol in beeld… …hele brug leeg ….)

Dus de eerste vrouw die arriveerde werd direct geïnterviewd!

Wat mij in die anderhalf uur verwonderde was dat er misschien wel meer mannen dan vrouwen dit jaar graag solidair willen zijn met Women for Women Join Women on the bridge op internationale vrouwendag.

Enfin Amsterdam staat weer op de kaart voor betreft de 101e internationale vrouwendag mbt Women for Women join Women on the bridge!

Maar wat een ieder van ons die vandaag mee heeft gedaan is bij gebleven is dat de meeste vrouwen die we aanspraken zich niet wilde identificeren met vrouwendag.

En dan te weten dat Vrouwen in Nederland gemiddeld 23% minder dan mannen verdienen. Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 36% vrouw zijn. En van alle armen op de wereld is 75% vrouw is.
(http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-014-pb.htm)

En voor alle carrière dames, nog steeds heeft de meerderheid (55%) van de 97 beursondernemingen geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen.
(http://www.nyenrode.nl/News/Pages/Opnieuw-geringe-toename-aantal-vrouwen-aan-de-top.aspx)

Als je dit weet, besef je te meer dat er nog zeker wat werk te verzetten is. Zeker als we ook weten dat de huidige crisis onder meer door een te grote homogeniteit op cruciale scharnierfuncties is ontstaan.

En we onder andere door het nog steeds niet kunnen verduren van diversiteit we er ook nog met z’n allen niet op vooruit zijn gegaan.

How many people does it take to make a difference?

Al eens nagedacht over de vraag “Welk idee heb jij bij een goed leven?”
Het boek “How many people does it take to make a difference?” is echt een bijzonder leuk inspirerend boek dat net even verder gaat dat de meeste boeken in z’n soort.
Het is echt zo’n boek dat eigenlijk iedereen, juist omdat we met z’n allen in een crisis zitten cadeau zou moeten krijgen!
En dan is er nog het boek van Professor Tim Jackson
Hij stelt de noodzaak van economische groei ter discussie én wat het betekent welvarend te zijn. Hij biedt ons alternatieven om vol aan het leven deel te nemen zonder een beroep te hoeven doen op een onhoudbare accumulatie van materiële dingen. Hij biedt ons een perspectief op een transitie naar een ecologisch geletterde macro-economie, een verzoening van een goed leven met een eindige planeet.
Want In ons najagen van het goede leven vandaag tasten we het fundament van ons welzijn morgen aan. Steeds nieuwe materiële consumptie is een voorwaarde geworden om ons maatschappelijk te ontplooien. We worden er echter niet gelukkiger van. We verliezen ieder perspectief op een blijvende en gedeelde welvaart. (hoe waar is dit…overgenomen van de site http://www.hitte.nu/jackson.html)
Kan iemand ter inspiratie deze twee boeken aan de gehele 2e kamer cadeau doen?
Want we zullen opzoek moeten gaan naar mensen die vanuit links,rechts, midden, (a)religieus, zakelijk, kunstzinnig en wetenschappelijk vanuit t eigen perspectief diversiteit kunnen verduren en zich willen gaan inzetten voor een sociale sterke duurzame en innovatieve samenleving. En ook nog de vaardigheden bezitten om vanuit integriteit de samenleving opnieuw vanuit een nieuwe zakelijkheid weten in te richten
Te koop bij BOL beiden rond de €15,-

Het dilemma van economische groei met behoud van welvaart, zonder economische groei. Kan dat?

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1240935

Daphne Bunskoek praat met de Britse hoogleraar Duurzame Ontwikkeling Tim Jackson over het dilemma van economische groei. Behoud van welvaart, zonder economische groei. Kan dat? Tim Jackson vindt van wel. Sterker nog, hij vindt dat het moet. Want als we maar blijven groeien is het binnenkort afgelopen met moeder aarde. Een somber verhaal, of toch niet?

neem even de tijd en bekijk en lees de link

http://programma.vpro.nl/gesprekop2/afleveringen/2012/aflevering-7-tim-jackson.html

en bekijk ook bijgaande lezing en laat je inspireren!

http://www.youtube.com/watch?v=0L9k_pKips4

Wat mij opvalt is dat hij opeen hele eenvoudige wijze en voor iedereen begrijpelijk de noodzaak tot anders kijken naar hoe wij nu met de economie omgaan verwoord.

Als team samenwerken om een kleine bijdrage te leveren..

http://youtu.be/phMbBXVzo78

Triberfile is een kleine online tool die in februari live gaat. Bekijk de bovenstaande infomotion eens en mocht het aanspreken dan horen we het graag. De overtuiging een bijdrage te kunnen leveren om de wereld een beetje beter achter te laten dan dat we h’m nu aantreffen, is dan ook een gedeelde opvatting waar we allen vanuit werken. Zeker door dat we op een directe manier handvaten aanreiken om communicatie te verduurzamen en te vergroenen.

Triberfile kan een bijdrage leveren aan dat er binnen de communicatie en informatie overdracht effectiever gewerkt kan worden, zonder in te moeten boeten op kwaliteit.

Er kan hierdoor op individueel, groeps- of collectief niveau informatie aangedragen worden waardoor er minder energie, geld en resources verspild worden. Mensen kunnen sneller slim en vaardiger samen gaan werken op de plekken waar intensieve kennis en informatie overdracht plaatst vindt. En door verbeterde communicatie kan er een hoger rendement gegenereerd worden, iets dat in deze tijd lijkt me welkom is. En ook niet onbelangrijk, er kunnen minder fouten gemaakt gaan worden, waardoor er minder onnodige energie, tijd en geld en overige resources verspilt worden waardoor dat rendement dan hoger kan worden.

En dit doordat iedere individuele gebruiker direct vanuit zichzelf en vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid in die samenwerking een bijdrage aan het duurzamer omgaan met energie, tijd, geld en resources gaat leveren.

We zijn dan ook overtuigt dat naast het verduurzamen en vergroenen van communicatie en informatie-overdracht er via het ontsluiten van de kleine online triberfile tool binnen de diverse leer- en werkomgevingen zoals onderwijs, overheid, gezondheidszorg, MKB en de groot industrie, enzovoort een ieder wereldwijd via internet de mogelijkheid kan krijgen beter toegang te hebben tot de welvaart die deze tijd te bieden heeft.

Mocht je hierover met me in gesprek willen of van gedachte wisselen wat triberfile voor je bedrijf of organisatie kan betekenen, dan nodig ik je graag uit om mij dit te laten weten via info@triberfile.com