Ehh, de zweep er over???

Schermafbeelding 2013-05-15 om 14.16.47

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3441266/2013/05/15/Goed-dat-Bussemaker-de-zweep-over-de-man-haalt.dhtml

Allereerst mijn complimenten voor de vrouwen die als persoon de emancipatie nota van mevr. Bussemaker, te lezen via deze link,  http://bit.ly/YAZoB7  binnen de media aanjagen en ter discussie stellen. Mijn krtitiek is dan ook niet persoonlijk maar op de rol, de persona en het instituut dat de dames vertegenwoordigen gericht.

En wat een prent wordt er uitgedeeld. Hoe oldschool economisch is die kijk op de werkelijk issues in deze? En wat zijn de onderliggende structuren die er voor zorgen dat deze conservatieve kijk op het probleem op deze wijze onder de aandacht komt? Waarom liever inhakken op vrouwen en in deze met de zweep over de mannen als de gehele infrastructuur en de beleidslijnen uit de vorige eeuw stammen. En de gehele not eingeijk totaal niet meer aansluit op de huidige werkelijke crisis die al meer dan 5 jaar aanhoud. Hoe conservatief is dit liberaal sociaal feminisme dan?

In mijn beleving toont het op geen enkele wijze leiderschap, het mist visie en is niet inspirerend om met elkaar de verandering aan te pakken. Het is zo “the Nineties“…

Dit maakt dat ik wel een kritische noot kwijt wil richting de oldschool economische denktrend die zowel Mevr. Bussemaker, Mevr. van der Linden en de overige aanhangers van deze prent aan vrouwen geven. Beseffend dat Mevr. van der Linden, naast dat ze werkt voor het blad Opzij, dat al een mainstream feministisch instituut is, zelf inmiddels ook gezien kan worden als een instituut en in deze de weg van de minste weerstand kiest. Hoe arbitrair is het om “vrouwen” prenten te verkopen en het dan strategisch te scharen onder de zweep over “mannen” halen? Enerzijds toont het in mijn beleving een gemis aan kennis over de doelgroepen aan. En anderzijds geeft het ook weer op welke verouderd spoor het feminisme in Nederland zich verkeert. De elite waar Mevr. Bussemaker en Mevr. van der Linden zich onder toe behoren kent, als het gaat over de vrouw, geen subject-objectscheiding. Het kijkt vanuit een tunnelvisie naar effect en economisch resultaat. Terwijl een ieder die zich een beetje verdiept in de materie weet dat Nederland op het gebied van vrouwen belangen zich roomser dan de paus op stelt en net een tikkeltje oer-conservatiever is dan de media ons doet geloven. Het is typerend voor deze tijd om zonder een infrastructuur deze nota te poneren en een bepaalde groep “vrouwen” een prent te verkopen. Want hoe gemakkelijk is dat in deze tijd, waar werk schaarser is omdat de huidige politici geen visie, lef en toekomst perspectief bieden rondom nieuwe industrieën. En dus nieuwe werkgelegenheid. Het is ook typisch om niet na te denken over oorzaak en gevolg en enkel pleisters te plakken en petsen uit te delen aan hen die nu kwetsbaarder zijn. Wetende dat deze groep van 3 miljoen vrouwen over pakweg 20 jaar mogelijk afhankelijk worden van voedselbanken omdat er geen goed sociaal vangnet is en er door mismanagement geen gedegen infrastructuur is ontwikkeld om dit te voorkomen. Een eenvoudige oplossing is het Basisinkomen (en ja iedereen die daar een plasje over wil doen, “Be my guest” 😉 Het basisinkomen concept is liberaler en sociaal en kan in een klap binnen de EU zorgen voor stabilisatie.

De vrouwen die nu aan de macht zijn binnen de huidige partijen hebben tot op heden geen wezenlijke positieve veranderingen kunnen bewerkstelligen. Meer vrouwen dan ooit verkeren door de crisis in een kwetsbare positie. Oplopend met de werkeloosheid en in de lijn van armoede lijken ze nu ook nog het juk te moeten gaan dragen van schaamte over iets dat op procesniveau in Nederland niet goed is ingericht. Liberaal Nederland is inmiddels conservatiever en roomser dan de paus als het gaat om de heren net even wat meer kansen te bieden binnen de wetgeving. En zo gaat het maar door…

Wat wordt het dus tijd dat er een belangen organisatie gaat komen die zich echt op wetgevings-, proces- en beleidshandhaving gaat richten en zich gaat bemoeien met de belangen van vrouwen.

Alleen al deze Nota van Bussemaker en al de typische eenstemmige reacties hierop tonen aan dat het tijd wordt dat er een Vrouwen Partij komt. Enfin, en die komt er dus want deze is in oprichting. Ik nodig dan bij deze een ieder uit die aan de opbouw wil meewerken via vrouwenpartij@gmail.com dit te laten weten.

Het partij programma moeten nog verder uitgewerkt worden. De kern bestaat uit 6 speerpunten

  1. Gelijke rechten en mogelijkheden mbt geld, inkomen en justitieel
  2. Inkomen (herstructurering van sociale vangnet in Basisinkomen gekoppeld aan een leven lang leren) Het Basis inkomen is voor ieder individu aan te vragen via de belastingen als deze geen inkomen heeft of 65 jaar is. Werken wordt beloond en via de belasting aangifte verdisconteerd (verwerkt).
  3. Gezondheid (oa voeding moet ontdaan worden van hormoon verstorende toevoegingen) en Medicatie moet vrouw specifieker onderzocht worden, want het blijkt dat er al meer dan 60 jaar enkel op mannelijke proefdieren getest wordt, ze hebben geen notie over hoe medicatie nu werkt voor vrouwen.  Dat is nu nog een taboe binnen de medisch wereld.
  4. Onderwijs denk aan betere kinderopvang met zaken als eten tussen de middag op school en om kinderen gelijke kansen te geven de introductie van school kleding. En zo zijn er nog meer zaken die op dat gebied veranderd moeten worden. Met namen beter onderwijs gericht op het democratiseren van kennis en het toegankelijk maken voor iedereen die wil ipv het onderwijs tot een elitaire mogelijkheid te laten worden. (dit gebeurd nu om dat conservatief NL wil dat er meer lage lonen werkers weer terugkomen.)  en
  5. Veiligheid denk aan aanpak huiselijk geweld, veilig en duurzaam wonen en een betere inrichting van het publieke domein om een grotere sociale samenhang te bewerkstelligen.
  6. investeren in een nieuwe economie (circulaire /duurzame/ kennis economie)

Kortom de Vrouwen Partij io willen fundamenteel en structureel dat deze zaken actueel op het politieke podium gaan komen. En dat er positieve veranderingen gaan plaatsvinden op NL en EU vlak voor alle vrouwen van elk studie niveau en religie en etniciteit, seksualiteit ect. 😉

En de dames van de bestaande partijen zou ik willen terugkoppelen; voel je geïnspireerd en zorg voor een fundamentele oplossing als het gaat over vrouwenvraagstukken. Hoe moeilijk kan het zijn als je al in de mainstream politiek verankerd bent om dan je verantwoordelijkheid in deze dan ook te nemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s