Waarom een basisinkomen?

Schermafbeelding 2013-07-01 om 12.52.46

lees voor de laatste update over het Basisinkomen 3.0 op

http://www.vrouwenpartij.nl/portfolio-view/invoeren-basisinkomen3-0/

Schermafbeelding 2014-04-06 om 21.05.35

Mocht je met mij over het basisinkomen 3.0 in gesprek willen,

mail info@vrouwenpartij.nl

 

Waarom ik de route rondom het onvoorwaardelijk basis inkomen zoals voorgesteld voor iedereen niet de juiste vindt. zie het stappenplan invoering van een basisinkomen in Nederland vanuit het basisinkomen platform.

Voor de invoering van een volledig basisinkomen van € 1000 per maand per persoon, voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar is ongeveer 30 miljard aan inkomensombuigingen nodig.

Stap 1 (eerste jaar) : basis van 124,- per maand per persoon
(is bijna kostenneutraal)
Stap 2 (eerste jaar): verhoging basisinkomen naar 380,- per persoon per maand (ombuigingen € 10 miljard)
Stap 3 (tweede jaar):  verhoging naar 700,- per persoon per maand
(ombuigingen € 12 miljard)
Stap 4 (vierde jaar): verhoging naar 1000,- per persoon per maand
(vergt € 11,5 miljard ombuigingen)
Stap 5 (vierde jaar): iedere AOW´er ontvangt basisinkomen
(vergt € 1,3 miljard aan ombuigingen)
­­­­­­­­­­­­­­­­­­
In totaal vergt de invoering € 35 miljard aan ombuigingen. De uitvoering van de huidige sociale zekerheid kan worden afgeschaft. Dat scheelt 5 miljard.  In totaal is dus 30 miljard aan ombuigingen nodig.

Enfin deze route lijkt me onwenselijk en daarbij het is zeker ook niet meer van deze tijd om een verouderd gelijkheidsideaal, hoe paradoxaal het ook klinkt, op deze wijze te willen forceren. Het is naast die complexe uitvoering ook “onredelijk” met name dat mensen in de basis gelijk moeten zijn. Wetend dat niet iedereen het zelfde nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen en een goed leven te leven.

Laten we het daarom het maar eerst eens hebben over het gelijkheidsideaal dat aan deze concept uitvoering van het basisinkomen hier aan ten grondslag ligt. Ik betwijfel namelijk ten zeerst of deze route effectief is. Zeker als we de complexe ander vraagstukken rondom een duurzame welvarende samenleving, die aan het vergrijzen is te borgen. Want het is een niet te realiseren utopie dat alle mensen gelijk zijn.

Waar in mijn beleving een 21e eeuw overheid wel in zou moeten gaan investeren is het borgen van een gedegen infrastructuur dat iedereen gelijke mogelijkheden en rechten krijgt om zich te ontwikkelen. En dat kan juist met de herstructurering van de huidige bijstand, het huidige sociale vangnet, in een aangepast concept van het basisinkomen.

Een basisinkomen dat onvoorwaardelijk aangevraagd kan worden zou namelijk 1 voorwaarde moeten hebben, namelijk dat jezelf gezond bent en op dat moment niet in de gelegenheid bent om zelf geld te verdienen om je eigen leven te financieren.

Een baan zoeken, eigen bedrijf opzetten, vrijwilligers werk doen of toch weer gaan studeren zou dan wel tot de verplichting moeten gaan behoren als je een basisinkomen aanvraagt. (Let op werk gerelateerde rechten blijven gewoon bestaan, dat zijn dus geheel andere opgebouwde rechten en geldstromen).

De discussie over het basisinkomen zou dan ook enkele moeten gaan over de herstructurering van de sociaal vangnet gerelateerde rechten.

Zodra de sociale verzekeringsbank gecombineerd met Belastingen het koude financiële deel van het basisinkomen voor hun rekening zouden gaan nemen, ontstaat er al ruimte bij gemeentes om decentraal en cultureel bepaald mensen binnen hun community aan de slag te helpen. Alhoewel veel gemeentes lopen meer dan achter door veel oud leed mtb onuitgesproken machtsmisbruik van ambtenaren. Daarom kunnen de UWV’s en deels dan ook de gemeentes het zachte aspect van het basisinkomen via een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) op dat scharnierpunt van het basisinkomen verder oppakken. denk aan zaken als een peer-to-peer coaching en begeleiding per doelgroep. Of het aanjagen van de lokale economie door de ontstane samenwerkingsverbanden te boosten. Gemeentes behoren in de toekomst de lokale kennis hubs te zijn in dienst van de gemeenschap.

Enfin, dat is een geheel ander route dan dat het platform aandraagt, mijn vraag is dan ook waarom worden de verschillende invalshoeken niet ter ter discussie gesteld?

Mensen worden nu niet op hun kracht aangesproken in plaats daarvan is er een merkwaardige sociaal darwinistische calvinisme dat mensen tot aan het schofterige aan toe in de gelegenheid stelt elkaar naar beneden te vertrappen. Vaak ook nog vanuit een overtuiging en een rechtvaardigingsopvattingen. Die overigens ook nog ergens uit 1565 komt(http://nl.wikipedia.org/wiki/Calvinisme

En dat gecombineerd met “Wie niet werkt zal niet eten” blokkeren we nu ten tijde van de economische crisis alle mogelijkheden om met alle mensen aan die broodnodige transitie te werken.

Doordat het huidige liberalisme doordrenkt is van deze denkcultuur, is deze mentaliteit economisch gezien ook een bottleneck voor onze nieuwe welvaart. Een buiten gewoon moeilijke want het is een cultuur, en daarom al duurt een tijd dat ook de huidige liberale in hun ongelijk gesteld worden. tijd die inmiddels meer dan 200.000 kinderen en steeds meer werkelozen (http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/21694950/__Werkloosheid_eurozone_stijgt_verder__.html niet meer hebben. Buiten dat het verouderde huidige denken over werk en inkomen ook onwerkbare patriarchale opvattingen heeft, lijkt het me echt hoog tijd dat we hierover stevig en inhoudelijk met elkaar hierover gaan praten, toch?

Laten we de samenleving klaar maken en om de circulaire economie financieren door armoede te ontcriminaliseren via een basisinkomen dat onvoorwaardelijk aangevraagd kan worden. Laten we dat op een “koude” zakelijke manier via de belastingen en de SVB doen. En mits men geen inkomen heeft dat onder de €20.000 ligt is het voor iedereen die in NL woont onvoorwaardelijk. Want hoe cool is het, als je een eigen route hebt gevonden om in je eigen leven zelf weer te kunnen financieren ? 

Met het basisinkomen op deze wijze in te richten overkoepel je de problemen rondom gender gelijk en de vergrijzingsissues en financieren we direct een nieuwe economie en de nieuwe welvaart die daar in verwerkt zit.

Laat iedereen kansen krijgen zichzelf te gaan bedruipen door werk dat binnen zijn of haar netwerk de meeste kansen bied om een goed leven te leven.   

Zin om hierover een keer van gedachten te wisselen? mail naar vrouwenpartij@gmail.com en teken de petitie rondom het basisinkomen http://basisinkomen.nl/wp/campagne/petitie-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen-obi/

en lees Schermafbeelding 2013-10-20 om 23.20.55

http://basisinkomen.nl/wp/interview-lijsttrekster-vrouwenpartij-basisinkomen/

4 gedachten over “Waarom een basisinkomen?

 1. Een onvoorwaardelijk basisinkomen? Dat geld moet ergens vandaan komen. Afgeroomd worden van de vrucht van iemands arbeid/van de arbeid van andere mensen. Wanneer dit vrijwillig gebeurt, dan wat mij betreft helemaal oké. Echter, wanneer dit onder dwang gebeurt, dan m.i. moreel verwerpelijk want diefstal. Ook wanneer wij hiervoor een “overheid” inhuren, blijft dit diefstal. Alleen meent ieder van ons dan zijn handen in onschuld te kunnen wassen en zichzelf als moreel hoogstaand mens te kunnen blijven zien.

  Om hoeveel procent van de mensen gaat het nu eigenlijk? Ik doel dan op mensen die zelf never nooit in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 1%? Vooruit 5%? Waarom dan iedereen een gespreid bedje aanbieden???
  Juist pamperen maakt mensen afhankelijk. En juist daardoor verliezen zij eigenwaarde en zelfvertrouwen. In mijn ogen is het beter om de belastingdruk, juist voor jonge mensen, enorm te verlagen. Loon naar werken. Elke Euro die zij verdienen door andere mensen te helpen, zelf kunnen besteden. Besteden aan het nestje of investeren in een bedrijf (inkomensbron). Dat geeft kracht, dat geeft welvaart en dat geeft ook welzijn. Deze mensen zijn dan ook in staat om mensen die het echt niet zelf kunnen, een steuntje in de rug te geven. Daar is geen overheid voor nodig. Overheid betekent alleen maar extra mee-eters, waardoor het verlenen van de werkelijk noodzakelijke hulp onnodig wordt verzwaard. Bovendien zit er dan geen natuurlijk rem op: nog meer “helpen” (over de rug van anderen) loont nl. Daar kun je oeverloos over van gedachten wisselen, rapporten over schrijven enz. Allemaal betaalt door anderen natuurlijk.

  Een basisinkomen voor iedereen is net zoiets als een Volkswagen voor iedereen. Dat is alleen met dwang en hooguit tijdelijk vol te houden.

  Ongetwijfeld zie ik iets over het hoofd waardoor ik het enthousiasme over dit voorstel niet vermag te delen.

 2. Hierbij mijn reactie die ik op http://delangemars.nl/?page_id=854?replytocom=1798#respond heb geplaatst.

  Het concept zoals door het platform wordt voorgesteld is te generiek, werkgerelateerde rechten worden vermengt met het sociaalvangnet gerelateerde rechten. Kortom Een Basisinkomen voor mensen die geen inkomen hebben tot €20.000 per jaar zou enkel onvoorwaardelijk aangevraagd kunnen worden als er geen inkomen is. Men zou dan €12.000 per jaar als inkomen krijgen als re geen inkomen is en men kan er zonder belasting heffing nog 8.000 pp per jaar bij verdienen. als men meer verdiend dan wordt dat verdisconteerd.

  Daarbij is het juist de vraag of mensen gestraft moeten worden als ze samenwonen, dingen samen willen delen ect. Bedenk dat als er een basisinkomen voor studenten, mensen zonder inkomen toegankelijk wordt zijn er meerder mogelijkheden om dit te realiseren. Het platform heeft in mijn optiek gekozen voor een route die oldschool is. en gerommel in verouderde versleten regels binnen de belastingwetgeving.

  Er is op dt moment een economische, ecologische en sociaal maatschappelijke crisis. Om de nieuwe circulaire economie te boosten hebben we een financiering nodig die mensen in de gelegenheid stelt om zaken anders aan te gaan pakken. Heel veel van de huidige aanpak en bestrijding van de crisis komt in de kern voort uit een mentaliteit en overtuiging uit 1880 ect. En de calvinistische ondertoon van wie niet werkt gecombineerd met als je wil is er werk zijn zaken die niet meer met de realiteit stroken. En omdat de inflatie hoog is, aangejaagd door de crisis zijn de basiskosten voor het leven hier erg duur. Mensen van nu hebben en ervaren armoede waar ze niet meer uit komen tot als het zo door gaat aan hun dood. Veroorzakers zijn onder ander de conservatieve houding rondom de inrichting en beleid van de overheid. Grote investeerders zoals grote corporate organisaties zijn conservatief en willen zoals in middels blijkt niet niet investeren in die broodnodige nieuwe economie. Daarom alleen al is concept Basisinkomen goed en vergt het dat mensen, en bedrijven anders gaan nadenken over werk, samenleven, samen delen en dus de onderlinge sociale samenhang. We leven in een netwerk samenleving en dat geeft kansen maar maakt ons ook kwetsbaar mbt de peer to peer mentaliteit, die er voor zorgt dat wat vroeger de verzuiling was nu op gedifferentieerd niveau de “stabiliserende” bijdrage levert. Zo heeft elk voordeel ook dus z’n nadeel. En het idee dat er genoeg werk is, dat er voor iedereen plek is, is dus onjuist op dit moment binnen deze economie. En door de huidige financiering van het sociale vangnet lopen we gestaagd met zn allen langs de ravijn. Want laten we niet vergeten, er gloort geen ligt aan het eind van de tunnel. Op dit moment is de sociale onrust wordt steeds groter door de oldschool economische aanpak rondom de aanpak en de complexheid van de drievoudige crisis. En dan is het wezenlijk om niet te gaan rommelen in verouderde regelgeving. Het is juist nu van belang om structureel het gehele sociale vangnet om te schakelen naar een 21e eeuwse financiering voor op dat moment zodra mensen uit de werkgerelateerde rechten vallen.

  Een mooie bijkomstigheid is dat het overkoepelend werkt voor alle leeftijden. En het geeft direct een economische stabilisatie en ontcriminaliseert armoede. Bedenk, al die mensen die nu in de bijstand zijn. Wetend dat zij over 10, 15 -20 jaar nog steeds de gevolgen van deze crisis moeten dragen. ook al zouden ze over 3 of 4 jaar weer aan de slag zijn. De toekomst vraag niet naar de huidige pensionado’s te kijken, want die hebben de schijn dat ze het allemaal goed voor zichzelf geregeld hebben. Vandaar dus ook die boven grens en de ondergrens. Het onvoorwaardelijke zal dus niet in dat traject moet inkomen te zitten dat het voor iedereen is. Want niemand is gelijk. Maar enkele voor die mensen die geen inkomen hebben of boven de 65 zijn. En met de verplichting dat men of vrijwilligers werk gaat doen, studeert, werk zoekt of een eigen bedrijf op zet.

  Uiteraard is het een diep en wezenlijk “change traject” dat niet direct is ingeregeld maar wel discussie behoeft. Echter de economische crisis is onlosmakelijk vergroeit met de ecologische en sociaal maatschappelijke crisis. We zullen ergens op een moment een beslissing met z’n allen moeten gaan nemen om die nieuwe welvaart die gloort aan te gaan jagen.

  Als we de nieuwe economie, in deze de circulaire willen financieren en ons als Europese samenleving een kans willen geven dan zullen we op structureel niveau de financiering van mensen die buiten de werkgerelateerde rechten zijn gevallen anders moeten gaan inrichten. Juist omdat we het waard zijn om onszelf en de generaties na ons kansen te geven op een leefbare samenleving.

  Een tip is het boek Tim Jackson Welvaart zonder groei eens er op na te slaan en of bekijk zijn lezing eens. http://programma.vpro.nl/gesprekop2/afleveringen/2012/aflevering-7-tim-jackson.html. Of van Rachel Botsman “What’s Mine is Yours”
  How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live bekijk ook http://www.youtube.com/watch?v=kTqgiF4HmgQ en http://www.youtube.com/watch?v=AQa3kUJPEko

  Enfin, ik kan het niet laten maar mensen die twitteren nav het basisinkomen “Ga gewoon werken, je hebt alle kansen in dit land” hebben totaal geen contact meer met de realiteit en de economie van nu. Ze zijn vanuit een conservatieve invalshoek meer een onderdeel van het probleem dan dat ze een oplossing aandragen. Ze hebben een plank voor de kop en boter op hun hoofd. En zouden zich de moeite moeten nemen om zich eens te verdiepen in de verschillende onderliggende aspecten van de huidige crisis en hoe het basisinkomen een oplossing kan gaan bieden aan iedereen die nu in nood zit. Het zal echt op z’n ouderwets eerst investeren zijn om dan te oogsten. En laten we niet vergeten, het concept basisinkomen neemt niet weg dat die mensen die nu alle kansen van de wereld krijgen gewoon lekker hun leven kunnen leven.

 3. Cinqo brengt samen met de Vereniging Basisinkomen de videoclip ‘Het Goeie Leven’ van artiesten Pharao & Yara uit.
  ‘Het Goeie Leven’ is een nummer ter promotie van het onvoorwaardelijk basisinkomen. Het basisinkomen is een veelbesproken onderwerp in de wereld. Steeds meer mensen zien het als dé oplossing voor de sociale en economische problemen van deze tijd. Daarnaast stelt het mensen in staat om een autonoom en authentiek leven te leiden.
  De titel van het nummer verwijst naar het universele recht op een menswaardig bestaan. In de videoclip laten Pharao en Yara zien wat ‘Het Goeie Leven’ voor hen inhoudt.

  Zie de videoclip hier:

  Hier kun je het nummer beluisteren en downloaden:
  http://pharao.bandcamp.com/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s