Waarom een Vrouwen Partij?

Schermafbeelding 2013-06-17 om 13.51.05

http://www.youtube.com/watch?v=ntzpjj2LXD4&feature=youtu.be

“Currently, barriers of law and custom stop many women from getting financing for business. Removing those barriers can help overcame the gender gap, and unleash economic growth.”   WorldBank

In maart en mei 2014 zijn er lokale gemeentelijke en Europese verkiezingen….

Op dit moment stijgt de werkeloosheid in Nederland, leven er meer dan 200.000 kinderen (CBS statistiek van 2011) is dus nu hoger, onder de armoede grens. De drama’s rondom mishandelingen van vrouwen en kinderen waarvan statistisch blijkt dat er meer dan 57% vrouwen van de bijstand te leven, meer dan 3,4 miljoen vrouwen zijn afhankelijk van hun man en zijn inkomen.

En dan juridisch, vrouwen zouden gelijk behandeld moeten worden en in de praktijk blijkt dat anders uit te pakken.

Gezondheid technisch wordt er meer dan 60 jaar lang geen onderzoek gedaan op hoe medicatie invloed heeft op vrouwen lichamen ivm de statistische gegevens die door de hormoonschommelingen de boel in de war brengen.  Met alle gevolgen van dien. Voeding zit vol met hormoonverstorende middelen, wederom met alle gevolgen van dien. Enzo zijn er nog meer aspecten waar de 8,4 miljoen vrouwen in Nederland mee te maken hebben en krijgen, die niet in hun voordeel werken en waar tot nu toe zich bijna niemand om druk maakt. Waarom niet?

Enfin, onderstaande speerpunten willen we dus graag hoger op de politiek agenda brengen. Dit vanuit de focus rondom de broodnodige transitie op lokaal, nationaal en EU niveau. Er moet nu iets gebeuren, is onze overtuiging. We zoeken dus vrouwen die mbt de New school Economy, en daar hoef je geen onderwijs nerd voor te zijn, invloed willen gaan uitoefenen en de handen ineen willen slaan. (uiteraard zijn mannen ook welkom) dus mocht je mensen kennen, laat ze via vrouwenpartij@gmail.com contact met ons opnemen.Enfin, het partij programma moeten nog verder uitgewerkt worden. De kern bestaat uit 6 speerpunten

1. Gelijke rechten en mogelijkheden mbt geld, inkomen en justitieel (denk ook aan 50/50)

2. Inkomen (herstructurering van sociale vangnet in Basisinkomen * gekoppeld aan een leven lang leren) Het Basis inkomen is voor ieder individu aan te vragen via de belastingen als deze geen inkomen heeft of 65 jaar is. Werken wordt beloond en via de belasting aangifte verdisconteerd (verwerkt).

3. Gezondheid en Zorg (oa voeding moet ontdaan worden van hormoon verstorende toevoegingen) en Medicatie moet vrouw specifieker onderzocht worden, want het blijkt dat er al meer dan 60 jaar enkel op mannelijke proefdieren getest wordt, ze hebben geen notie over hoe medicatie nu werkt voor vrouwen.  Dat is nu nog een taboe binnen de medisch wereld. (dit moet doorbroken worden)

4. Onderwijs en Kennis ontsluiting denk aan betere kinderopvang met zaken als eten tussen de middag op school en om kinderen gelijke kansen te geven de introductie van school kleding. En zo zijn er nog meer zaken die op dat gebied veranderd moeten worden. Met namen beter onderwijs gericht op het democratiseren van kennis en het toegankelijk maken voor iedereen die wil ipv het onderwijs tot een elitaire mogelijkheid te laten worden. (dit gebeurd nu om dat conservatief NL wil dat er meer lage lonen werkers weer terugkomen.)

5. Veiligheid denk aan aanpak huiselijk geweld, veilig en duurzaam wonen en een betere inrichting van het publieke domein om een grotere sociale samenhang te bewerkstelligen.

6. Investeren in een nieuwe economie (circulaire /duurzame/ kennis economie)(PPP)

* persoonlijk geloof ik niet in de onvoorwaardelijkheid mbt het basisinkomen voor iedereen zoals nu door het Basisinkomen platform (http://nl.wikipedia.org/wiki/Negatieve_inkomstenbelasting) wordt geïnitieerd. Het is teveel gebaseerd op de verkeerde aspecten van het gelijkheidsideaal. Ik geloof meer in welvaart genereren en de “New Economy” aanjagen. En dat zouden we in een klap door de herstructurering van het sociale vangnet hierdoor kunnen gaan doen 😉 Nederland is toe aan een 21e eeuwse sociaal vangnet. Want het huidige sociale vangnet is postindustrieel gedreven. Waarin het uitgangspunt nog steeds is “Wie niet werkt zal niet eten” met alle gevolgen van dien.

Is het niet het sociale vangnet, werk en de sociaalvangnet gerelateerde rechten die men heeft te herdefiniëren en gereed maken zodat er ruimte komt voor bijvoorbeeld de circulaire economie aan te jagen? Daarbij hoeven de werkgerelateerde rechten niet aangetast te worden… toch?  Mensen die nu werk hebben ontlenen hun identiteit aan werk en mensen die er buiten vallen komen niet meer uit dat sociale vacuüm daar moet dus iets aan gebeuren en dat kan enkel door zaken anders te gaan benoemen. Samen andere afspraken te maken. En daar is politieke wil en kracht voor nodig,toch?

Ik geloof wel in het basis concept van het Basisinkomen. Ik ben er ook van overtuigd dat het snel realiseerbaar is voor mensen die geen inkomen hebben €12.000 basisinkomen onvoorwaardelijk kunnen aanvragen bij de belastingdienst. En tot €20.000 (dus 8.000 pj zonder gekort te worden er bij kunnen verdienen. ( de SVB heeft er namelijk al ervaring mee. De kennis is dus al best practice en kan snel ter beschikking staan.

Heb je dus een inkomen van €20.000 dan heb je geen recht op het basisinkomen. Mensen zijn dan wel verplicht als ze niet ziek zijn (geworden) om of zichzelf bij te scholen, vrijwilligers werk te gaan doen of een eigen initiatieven / bedrijf ect op te zetten. Reizen mag max 3 maanden om je horizon te verbreden.

Het Basisinkomen zo zien zou in deze 21e eeuw een EU / NL economische stabilisering generen. De prioriteit nu is dat armoede wordt ontcriminaliseerd, leeftijd en generatie overkoepelend  en dat de mensen die in het sociale vangnet terecht zijn gekomen via delen, samenwonen en bedenk maar alsnog goed kunnen leven. En dus weer een toekomst perspectief krijgen. Plus dat is voor de lange termijn veel belangrijker dat er een nieuwe economie geborgd kan gaan worden.

Kortom we willen dat deze zaken actueel op het politieke podium gaan komen.  En dat er dingen gaan gebeuren op NL en EU vlak voor alle vrouwen van elk studie niveau en religie en etniciteit, seksualiteit ect. 😉 en zoeken vrouwen met lef die samen de handen op lokaal, nationaal en Europees niveau ineen willen gaan slaan om t verschil te maken.

Omdat we dus in die opricht fase zijn zoeken vrouwen met lef die samen de handen op lokaal, nationaal en Europees niveau ineen willen gaan slaan om t verschil te maken. (mannen mogen mee doen;-)) Want wat heeft de loyaliteit van menig politici rondom vrouwen vraagstukken tot op heden ons gebracht? Met alle gevolgen ook voor mannen, er wordt wat van hun verlangt.

Het is voor ons dus ook geen punt als vrouwen of mannen ook binnen andere partijen ook actief zijn. Het belang van ons is dat men bovenstaande zaken hoger op die politieke agenda wil gaan opvoeren.
We zoeken naar vrouwen die het verschil willen maken door onconventioneel te zijn en bereid zijn samen te gaan werken. Want als het goed voor vrouwen geregeld is, dan is het zeker ook voor mannen, toch?
Wil je meer informatie, mail dan vrouwenpartij@gmail.com

Een gedachte over “Waarom een Vrouwen Partij?

 1. Mbt de verschillende reacties rondom het basisinkomen!

  Hierbij mijn reactie die ik op http://delangemars.nl/?page_id=854?replytocom=1798#respond heb geplaatst. Ik denk dat ik mijn visie mbt je betoog als antwoord geef.

  Het concept zoals door het platform wordt voorgesteld is te generiek, werkgerelateerde rechten worden vermengt met het sociaalvangnet gerelateerde rechten. Kortom Een Basisinkomen voor mensen die geen inkomen hebben tot €20.000 per jaar zou enkel onvoorwaardelijk aangevraagd kunnen worden als er geen inkomen is. Men zou dan €12.000 per jaar als inkomen krijgen als re geen inkomen is en men kan er zonder belasting heffing nog 8.000 pp per jaar bij verdienen. als men meer verdiend dan wordt dat verdisconteerd.

  Daarbij is het juist de vraag of mensen gestraft moeten worden als ze samenwonen, dingen samen willen delen ect. Bedenk dat als er een basisinkomen voor studenten, mensen zonder inkomen toegankelijk wordt zijn er meerder mogelijkheden om dit te realiseren. Het platform heeft in mijn optiek gekozen voor een route die oldschool is. en gerommel in verouderde versleten regels binnen de belastingwetgeving.

  Er is op dt moment een economische, ecologische en sociaal maatschappelijke crisis. Om de nieuwe circulaire economie te boosten hebben we een financiering nodig die mensen in de gelegenheid stelt om zaken anders aan te gaan pakken. Heel veel van de huidige aanpak en bestrijding van de crisis komt in de kern voort uit een mentaliteit en overtuiging uit 1880 ect. En de calvinistische ondertoon van wie niet werkt gecombineerd met als je wil is er werk zijn zaken die niet meer met de realiteit stroken. En omdat de inflatie hoog is, aangejaagd door de crisis zijn de basiskosten voor het leven hier erg duur. Mensen van nu hebben en ervaren armoede waar ze niet meer uit komen tot als het zo door gaat aan hun dood. Veroorzakers zijn onder ander de conservatieve houding rondom de inrichting en beleid van de overheid. Grote investeerders zoals grote corporate organisaties zijn conservatief en willen zoals in middels blijkt niet niet investeren in die broodnodige nieuwe economie. Daarom alleen al is concept Basisinkomen goed en vergt het dat mensen, en bedrijven anders gaan nadenken over werk, samenleven, samen delen en dus de onderlinge sociale samenhang. We leven in een netwerk samenleving en dat geeft kansen maar maakt ons ook kwetsbaar mbt de peer to peer mentaliteit, die er voor zorgt dat wat vroeger de verzuiling was nu op gedifferentieerd niveau de “stabiliserende” bijdrage levert. Zo heeft elk voordeel ook dus z’n nadeel. En het idee dat er genoeg werk is, dat er voor iedereen plek is, is dus onjuist op dit moment binnen deze economie. En door de huidige financiering van het sociale vangnet lopen we gestaagd met zn allen langs de ravijn. Want laten we niet vergeten, er gloort geen ligt aan het eind van de tunnel. Op dit moment is de sociale onrust wordt steeds groter door de oldschool economische aanpak rondom de aanpak en de complexheid van de drievoudige crisis. En dan is het wezenlijk om niet te gaan rommelen in verouderde regelgeving. Het is juist nu van belang om structureel het gehele sociale vangnet om te schakelen naar een 21e eeuwse financiering voor op dat moment zodra mensen uit de werkgerelateerde rechten vallen.

  Een mooie bijkomstigheid is dat het overkoepelend werkt voor alle leeftijden. En het geeft direct een economische stabilisatie en ontcriminaliseert armoede. Bedenk, al die mensen die nu in de bijstand zijn. Wetend dat zij over 10, 15 -20 jaar nog steeds de gevolgen van deze crisis moeten dragen. ook al zouden ze over 3 of 4 jaar weer aan de slag zijn. De toekomst vraag niet naar de huidige pensionado’s te kijken, want die hebben de schijn dat ze het allemaal goed voor zichzelf geregeld hebben. Vandaar dus ook die boven grens en de ondergrens. Het onvoorwaardelijke zal dus niet in dat traject moet inkomen te zitten dat het voor iedereen is. Want niemand is gelijk. Maar enkele voor die mensen die geen inkomen hebben of boven de 65 zijn. En met de verplichting dat men of vrijwilligers werk gaat doen, studeert, werk zoekt of een eigen bedrijf op zet.

  Uiteraard is het een diep en wezenlijk “change traject” dat niet direct is ingeregeld maar wel discussie behoeft. Echter de economische crisis is onlosmakelijk vergroeit met de ecologische en sociaal maatschappelijke crisis. We zullen ergens op een moment een beslissing met z’n allen moeten gaan nemen om die nieuwe welvaart die gloort aan te gaan jagen.

  Als we de nieuwe economie, in deze de circulaire willen financieren en ons als Europese samenleving een kans willen geven dan zullen we op structureel niveau de financiering van mensen die buiten de werkgerelateerde rechten zijn gevallen anders moeten gaan inrichten. Juist omdat we het waard zijn om onszelf en de generaties na ons kansen te geven op een leefbare samenleving.

  Een tip is het boek Tim Jackson Welvaart zonder groei eens er op na te slaan en of bekijk zijn lezing eens. http://programma.vpro.nl/gesprekop2/afleveringen/2012/aflevering-7-tim-jackson.html. Of van Rachel Botsman “What’s Mine is Yours”
  How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live bekijk ook http://www.youtube.com/watch?v=kTqgiF4HmgQ en http://www.youtube.com/watch?v=AQa3kUJPEko

  Enfin, ik kan het niet laten maar mensen die twitteren nav het basisinkomen “Ga gewoon werken, je hebt alle kansen in dit land” hebben totaal geen contact meer met de realiteit en de economie van nu. Ze zijn vanuit een conservatieve invalshoek meer een onderdeel van het probleem dan dat ze een oplossing aandragen. Ze hebben een plank voor de kop en boter op hun hoofd. En zouden zich de moeite moeten nemen om zich eens te verdiepen in de verschillende onderliggende aspecten van de huidige crisis en hoe het basisinkomen een oplossing kan gaan bieden aan iedereen die nu in nood zit. Het zal echt op z’n ouderwets eerst investeren zijn om dan te oogsten. En laten we niet vergeten, het concept basisinkomen neemt niet weg dat die mensen die nu alle kansen van de wereld krijgen gewoon lekker hun leven kunnen leven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s